mercredi 4 septembre 2019

Woordenschat; vocabulaire : de smartphone; le smartphone / telefoneren, (op)bellen; téléphoner / Nederlands; néerlandais

  • Illustration avec vocabulaire / Illustratie met woordenschat; afbeelding met woordenschat
  • Thème : le smartphone, le GSM, le (téléphone) mobile, le portable, le cellulaire / Thema : de smartphone, de gsm [Vlaanderen, België], het mobieltje [Nederland]
  • Vocabulaire néerlandais-français / Woordenschat Nederlands-Frans
---------------
Documents mis à notre disposition par / Document ter beschikking gesteld door
SWAP-SWAP
Plateforme d'échanges linguistiques / Platform voor taaluitwisselingen
   
---------------

 (OP)BELLEN, TELEFONEREN 
 TÉLÉPHONER  

 
Klik op de afbeelding om die te vergroten!
Klik rechts op de afbeelding om die in een nieuw venster open te doen!
Cliquez sur l'illustration pour l'agrandir!
Cliquez droit sur l'illustration pour l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre!
---------------
Doctissimo : document 'Smartphone' / jpeg-formaat
Pinterest : document 'Smartphone' / format JPEG

mardi 27 août 2019

Emploi de l'article défini; gebruik van het bepaald lidwoord (artikel) / Exercice grammatical; grammatica-oefening / néerlandais; nederlands

  • Emploi de l'article défini : DE ou HET ? / Gebruik van het bepaald lidwoord (definiet artikel) : DE of HET ?
  • Texte à compléter / Invultekst
  • Exercice grammatical / Grammaticale oefening
---------------
 Grammatica-oefening : invultekst 
Gebruik DE of HET waar het nodig is.

 Exercice grammatical : texte à compléter 
Utilise DE ou HET, là où c'est nécessaire.


......  inspecteur Rijpma zit naar  ......  televisie te kijken. Hij houdt veel van  ......  tv-programma's. Tegelijkertijd drinkt hij  ......  koffie met ......  melk. Hij houdt veel van  ......  koffie. Trouwens houdt hij ook van  ......  wijn.  ......  inspecteur droomt nu van  ......  vakantie. In  ......  zomer zal hij naar ......  Italië gaan. Ja, naar  ......  zuiden van Italië. Ha,  ......  mooie Italië! En morgenvroeg moet hij waarschijnlijk in  ......  regen naar  ......  Wallonië gaan. Of naar  ......  Vlaanderen? Hij weet niet meer of hij naar  ......  Ardennen of naar  ......  kust moet gaan. Hij kijkt vlug in  ......  agenda van zijn smartphone.  ......  inspecteur van wie  ......  kinderen nu op hun kamer zitten, houdt van  ......  kinderen. Maar als zijn kinderen in  ...... tuin spelen, maken ze veel lawaai. '...... maken zoveel lawaai!' denkt  ......  inspecteur.
---------------
 OPLOSSINGEN  /  SOLUTIONS 

-- Inspecteur Rijpma zit naar de televisie te kijken. Hij houdt veel van  --  tv-programma's. Tegelijkerdtijd drinkt hij  --  koffie met --  melk. Hij houdt veel van  --  koffie. Trouwens houdt hij ook van  --  wijn. De inspecteur droomt nu van  --  vakantie. In de zomer zal hij naar  --  Italië gaan. Ja, naar het zuiden van Italië. Ha, het mooie Italië! En morgenvroeg moet hij waarschijnlijk in de regen naar  --  Wallonië gaan. Of naar  --  Vlaanderen? Hij weet niet meer of hij naar de Ardennen of naar de kust moet gaan. Hij kijkt vlug in de agenda van zijn smartphone. De inspecteur van wie de kinderen nu op hun kamer zitten, houdt van  --  kinderen. Maar als zijn kinderen in de tuin spelen, maken ze veel lawaai. '--  Kinderen maken zoveel lawaai!' denkt de inspecteur.
---------------
Doctissimo : document 'gebruik DE of HET waar het nodig is' / jpeg-formaat
Pinterest : document 'utilise De ou Het, là où c'est nécessaire' / format JPEG
-