jeudi 11 juillet 2019

Quiz - vocabulaire; woordenschat / Wat een sneeuw ! / néerlandais; Nederlands

  • Questionnaire à choix multiples / Multiplechoicevragen, meerkeuzevragen
  • Thème : l'hiver et la neige / Thema : de winter en de sneeuw
  • Exercice de vocabulaire en néerlandais / Nederlandse woordenschatoefening
  • Questions en néerlandais / Vragen in het nederlands
---------------
 Quiz  Wat een sneeuw !  /  Quelle neige ! 

Bekijk het animatieplaatje en kies het juiste antwoord. Soms zijn er meerdere correcte antwoorden mogelijk !
Observe l'animation et choisis la bonne réponse. Parfois, plusieurs réponses correctes sont possibles !

1) Er vallen  ....................  uit de lucht.

a) sneeuwballen
b) sneeuwbuien
c) sneeuwklokjes
d) sneeuwvlokken

2) De kinderen maken

a) een sneeuwpop
b) een sneeuwberg
c) een sneeuwman
d) een sneeuwhut

3) Door de ramen zie je dat

a) het huis verlucht is.
b) het huis uitgelicht is.
c) het huis verlicht is.
d) het huis ingelicht is.

4) Het voertuig dat over de sneeuw glijdt, is

a) een arrenslee
b) een houtsnee
c) een toverfee
d) een heimwee

5) Dit animatieplaatje toont 

a) een wintertuin
b) een wintertafereel
c) een winterstalling
d) een winterlandschap

6) De bomen die je ziet, zijn

a) sparren
b) eikenbomen
c) kastanjebomen
d) dennenbomen
---------------
 OPLOSSINGEN  /  SOLUTIONS 
1)
d : sneeuwvlokken (de sneeuwvlok)

2)
a : een sneeuwpop (de)
c : een sneeuwman (de)

3)
c : het huis verlicht is

4)
a : een arrenslee (de)

5)
b : een wintertafereel (het)
d : een winterlandschap (het)

6)
a : sparren (de spar)
d : dennenbomen (de dennenboom)
---------------
Doctissimo : document 'Quiz : Wat een sneeuw !' / format JPEG
Pinterest : document 'Quiz : Wat een sneeuw !' / jpeg-formaat

mercredi 10 juillet 2019

Quiz - vocabulaire; woordenschat / hiver; winter / néerlandais; Nederlands

  • Thème : l'hiver et la neige / Thema : de winter en de sneeuw
  • Questionnaire à choix multiples / Multiplechoicevragen, meerkeuzevragen
  • Exercice de vocabulaire en néerlandais / Nederlandse woordenschatoefening
  • Questions en néerlandais / Vragen in het nederlands

Groningen in de winter - Het Groningen van Cornelis Jetses in het Noordelijk Scheepvaartmuseum
---------------
 QUIZ  de winter  l'hiver 


Kijk aandachtig naar het animatieplaatje en kies de juiste antwoorden : a, b, c of d ?
Regarde attentivement l'image animée et choisis les bonnes réponses : a, b, c ou d ?

1) Achter de jongedame staat :

a) een lampion
b) een schemerlamp
c) een lantaarnpaal
d) een gloeilamp

2) De jongedame draagt :

a) witte leren handschoenen
b) witte wollen wanten
c) witte wollen handschoenen
d) witte wollen mitaines

3) Ze heeft een …........... op :

a) pet
b) muts
c) hoed
d) halsdoek

4) 'Winter' is de naam van een seizoen. Ken je een synoniem van 'seizoen' ?

a) jaartelling
b) jaarwisseling
c) jaartal
d) jaargetijde

5) Deze jongedame heet je welkom met

a) sneeuwballen
b) sneeuwbuien
c) sneeuwvlokken
d) sneeuwklokjes

6) Achter haar zie je :

a) een winterlandschap
b) een wintersport
c) een winterpaleis
d) een winterzon
---------------
OPLOSSINGEN  /  SOLUTIONS 

1)
c : lantaarnpaal (de)

2)
a : witte wollen handschoenen (de handschoen)

3)
b : muts (de)

4)
d : jaargetijde (het)

5)
c : sneeuvlokken (de sneeuwvlok)

6)
a : winterlandschap (het)
---------------
Doctissimo : document 'In de sneeuw' / format JPEG
Pinterest : document 'In de sneeuw' / jpeg-formaat