mardi 19 février 2019

Vocabulaire : de delen van de dag (2); les parties du jour / woordenschat / néerlandais standard; Standaardnederlands / néerlandais de Flandre; Nederlands van Vlaanderen

  • Question linguistique : usage linguistique en Flandre (Belgique) et aux Pays-Bas / Taalvraag : taalgebruik in Vlaanderen (België) en Nederland
  • Difficultés de traduction néerlandais-français : middag, voormiddag, namiddag / Vertaalmoeilijkheden Nederlands-Frans : middag, voormiddag, namiddag
  • Thème : les parties du jour / Thema : de delen van de dag, dagindeling
---------------
De delen van de dag / Les parties du jour (2)
Standaardtaal in Vlaanderen (België) / Langue standard en Flandre (Belgique)

 MORGEN (OCHTEND)  VOORMIDDAG ,  MIDDAG ,  NAMIDDAG  AVOND 

De morgen = de ochtend [= de vroege ochtend, de periode tussen ongeveer 6 en 9 uur]
Le matin, la matinée [= tôt le matin, le laps de temps entre 6 et 9 heures environ]


De voormiddag / voormiddag (met de klemtoon op de eerste of de tweede lettergreep / l'accent tonique tombe sur la première ou seconde syllabe) [= het tweede deel van de ochtend = ongeveer 9-12 uur]
Le matin, la matinée, l'avant-midi (Belgique, Canada) [la seconde partie de la matinée = environ 9-12 heures].

De middag [= het middaguur = periode van 12 uur tot ongeveer 14h]
Le midi [= l'heure de midi = période à partir de 12 heures jusqu'à 14h environ]

De namiddag / namiddag (met de klemtoon op de eerste of de tweede lettergreep / l'accent tonique tombe sur la première ou seconde syllabe)[= de tijd tussen het middaguur en het begin van de avond = ongeveer 14 uur - 18 uur].
L'après-midi [= laps de temps entre midi et le début de la soirée = environ 14h-18 h].


De avond [= vanaf 18 uur tot het naar bed gaan].
Le soir, la soirée [= à partir de 18 heures jusqu'au coucher].
 Let op ! 

 MIDDAG 

De middag betekent ook in Vlaanderen : 'het midden van de dag, het middaguur, de noen, 12 uur'.
De middag signifie aussi en Flandre : 'la moitié de la journée, l'heure de midi, 12 heures'.
Uitdrukkingen

 VOORMIDDAG , NAMIDDAG 

Uitdrukkingen
Pas op !  

In contact tussen Nederlanders en Vlamingen is het beter zo expliciet mogelijk te zijn en een tijdsaanduiding te geven. Zo kun je misverstanden voorkomen!

In de namiddag, om een uur of drie. [Dans l'après-midi, vers 15 heures]
Deze namiddag, kort voor 15 uur. [Cette après-midi, un peu avant 15 heures]
In de voormiddag, omstreeks 11 uur. [En fin de matinée, aux environs de 11 heures]
Deze voormiddag, kort na 11u30. [A la fin de cette matinée, juste après 11h30]
In de namiddag, rond half zes. [En fin d'après-midi, aux environs de 17 h30]
Deze voormiddag, om ongeveer half twee. [Au début de cette après- midi, vers 13h30]
In de voormiddag, om één uur. [En début d'après-midi, à 13h]
Na de middag, dus na de lunch. [Après 12h, donc après le déjeuner]
---------------
Pinterest : De delen van de dag - standaardtaal in Vlaanderen / jpeg-formaat
Doctissimo : De delen van de dag - standaaardtaal in Vlaanderen / format JPEG
Document 'De delen van de dag - standaaardtaal in Vlaanderen / format PDF

vendredi 1 février 2019

Vocabulaire : de delen van de dag (1); les parties du jour / woordenschat / néerlandais standard; Standaardnederlands / néerlandais des Pays-Bas; Nederlands van Nederland

  • Difficultés de traduction néerlandais-français : middag, voormiddag, namiddag / Vertaalmoeilijkheden Nederlands-Frans : middag, voormiddag, namiddag
  • Thème : les parties du jour / Thema : de delen van de dag, de dagindeling
  • Question linguistique : usage linguistique aux Pays-Bas et en Flandre / Taalvraag : taalgebruik in Nederland en in Vlaanderen
---------------
De delen van de dag / Les parties du jour (1)
Standaardtaal in Nederland / Langue standard aux Pays-Bas

 MORGEN (OCHTEND) , MIDDAG , AVOND 

De morgen = de ochtend [= vanaf het wakker worden tot 12 uur].
Le matin, la matinée, l'avant-midi (Belgique, Canada)[à partir du lever jusqu' à 12 heures].

De middag [= vanaf 12 uur tot 18 uur].
L'après-midi [à partir de 12 heures jusqu'à 18 heures].

De avond [= vanaf 18 uur tot het naar bed gaan].
Le soir, la soirée [à partir de 18 heures jusqu'au coucher].

 VOORMIDDAG , NAMIDDAG 

De voormiddag (met de klemtoon op de eerste lettergreep / l'accent tonique tombe sur la première syllabe)
[= vroeg in de middag, aan het begin van de middag = ongeveer 12-14 uur ]
[Le début de l'après-midi, le début d'après-midi, entre 12 et 14 heures environ]

Bv.  
In de voormiddag, kort na de lunch.

De namiddag (met de klemtoon op de eerste lettergreep / l'accent tonique tombe sur la première syllabe)
[= laat in de middag, aan het eind van de middag = ongeveer 16-18 uur]

[La fin de l'après-midi, la fin d'après-midi, entre 16 et 18 heures environ]
Voormiddag in de betekenis van 'vroeg in de middag, aan het begin van de middag, ongeveer 12-14 uur' wordt minder gebruikt dan namiddag.
Voormiddag dans le sens de 'tôt dans l' après-midi, début de l'après-midi, entre 12 et 14 heures environ' est moins courant que namiddag.

 Uitdrukkingen  /  Expressions 

 MIDDAG 

De 'middag'  betekent ook in Nederland : het midden van de dag, het middaguur, 12 uur, de noen.

 Uitdrukkingen  /  Expressions 

- Tussen de middag (periode rond twaalf uur) = in de middagpauze = tijdens de middagpauze = tijdens de lunchpauze [A midi, vers midi, à l'heure du déjeuner, au moment du repas].

- Tegen de middag = even voor twaalf uur, tegen twaalven, tegen twaalf uur [un peu avant midi, vers midi]

- Rond de middag = rond twaalf uur [vers midi, à midi environ, aux environs de midi, vers 12 heures]

Het woord 'middag' kun je vaak combineren met het woord 'uur' :

Rond het middaguur [Vers midi, aux environs de midi]

Op het middaguur [A midi, à 12 heures]

Tijdens het middaguur [A l'heure du déjeuner, au moment du repas de midi, sur l'heure de midi]

Kort na het middaguur [juste après l'heure du déjeuner, juste après le repas de midi, au début de l'après-midi, en début d'après-midi]

Pas op !  

In contact tussen Nederlanders en Vlamingen is het beter zo expliciet mogelijk te zijn en een tijdsaanduiding te geven. Zo kun je misverstanden voorkomen!

In de namiddag, om een uur of drie. [Dans l'après-midi, vers 15 heures]
Deze namiddag, kort voor 15 uur. [Cette après-midi, un peu avant 15 heures]
In de voormiddag, omstreeks 11 uur. [En fin de matinée, aux environs de 11 heures]
Deze voormiddag, kort na 11u30. [A la fin de cette matinée, juste après 11h30]
In de namiddag, rond half zes. [En fin d'après-midi, aux environs de 17 h30]
Deze voormiddag, om ongeveer half twee. [Au début de cette après- midi, vers 13h30]
In de voormiddag, om één uur. [En début d'après-midi, à 13h]
Na de middag, dus na de lunch. [Après 12h, donc après le déjeuner]
---------------
Doctissimo : De delen van de dag - standaardtaal in Nederland / jpeg-formaat
Pinterest : De delen van de dag - standaardtaal in Nederland / format JPEG
Document 'De delen van de dag - standaardtaal in Nederland' / format PDF