jeudi 31 mai 2018

Exercice de vocabulaire; woordenschatoefening / texte; tekst : 'Amerika sneeuwzeker' / néerlandais; Nederlands

 • Exercice lexical contextualisé / Lexicale oefening in context
 • Vocabulaire / Woordenschat
 • Thématique : tourisme, visite d'une ville, voyages / Thematiek : toerisme, bezoek aan een stad, reizen
 • Niveaux : 5N1, 6N1 / Niveaus : 5N1, 6N1
Ski
---------------
Complétez le texte à l'aide des mots en italique. Faites bien attention à l'accord des mots. 
Vul de tekst in met behulp van de cursief gedrukte woorden. Let eens goed op de flexie van de woorden.

Vocabulaire facilitant la compréhension du texte
Woordenschat voor het begrijpen van de tekst 

sneeuwzeker ➛ (avec) enneigement garanti
de belangstelling ➛ = de/het interesse
steeds meer ➛ de plus en plus
het gebied ➛ = de streek, de regio
de meeste ... ➛ la plupart de ...
verschillende ... ➛ = verscheidene ..., diverse ...

Texte / Tekst

De belangstelling voor het skiën in Amerika  ...............  . Vorig jaar   ...............  de Amerikaanse wintersportgebieden meer dan 100. 000 bezoekers vanuit Europa. Ook steeds meer Nerderlanders  ...............  de Atlantische Oceaan  ...............  voor een    ...............    . Er zijn meer dan 180 grote skigebieden in   ...............  als Vermont, Utah, Wyoming, Californië, Nevada of New Mexico. De meeste  ...............    zijn sneeuwzeker, soms ...............  tot begin mei. Verschillende   ................   hebben een SKI-USA-programma.


Vocabulaire servant à compléter le texte
Woordenschat om de tekst in te vullen

wintersportvakantie - reisorganisatie - boeken - zelfs - overvliegen - staat - groeien - streek
---------------

Solutions / Oplossingen


Texte complet / Volledige tekst

De belangstelling voor het skiën in Amerika groeit. Vorig jaar boekten de Amerikaanse wintersportgebieden meer dan 100. 000 bezoekers vanuit Europa. Ook steeds meer Nederlanders vliegen de Atlantische Oceaan over voor een wintersportvakantie. Er zijn meer dan 180 grote skigebieden in staten als Vermont, Utah, Wyoming, Californië, Nevada of New Mexico. De meeste streken zijn sneeuwzeker, soms zelfs tot begin mei. Verschillende reisorganisaties hebben een SKI-USA-programma.
Dictionnaire en ligne
Woordenboek online

Négation; negatie, ontkenning : 'niet meer', 'geen meer', 'nog niet', 'nog geen' / grammaire; grammatica / exercices; oefeningen / néerlandais; Nederlands

 • Exercices grammaticaux / Grammatica-oefeningen
 • Grammaire / Grammatica, spraakkunst
 • Négation : niet meer, geen ... meer, nog niet, nog geen / Ontkenning, negatie : niet meer, geen ... meer, nog niet, nog geen
 • Niveaux : 4N1, 5N2, 5N1 / Niveaus : 4N1, 5N2, 5N1
---------------
Rappel / Herhaling

NOG
niet meer
→ geen ... meer [le substantif se place entre 'geen' et 'meer']

AL
→ nog niet [se place après le complément direct]
→ nog geen
---------------

Exercice / Oefening

Répondez aux questions à la forme négative. / Antwoord negatief op de vragen.

01. Rijd je nog naar Brugge?
..................................................................
02. Staan er al bloemen in de tuin?
..................................................................
03. Heeft je zoon al een fiets?
..................................................................
04. Zijn er nog bloemen in de tuin?
..................................................................
05. Kan ik nog achteruitrijden?
..................................................................
06. Werkt vader nog op zijn kantoor?
..................................................................
07. Zitten ze al aan tafel?
..................................................................
08. Waren ze nog op de tweede verdieping?
..................................................................
09. Heeft die jongen nog een brommer?
..................................................................
10. Haalt die heer nog een ander boek?
..................................................................
11. Verhuur je nog je huis?
..................................................................
12. Is het nog zo warm?
..................................................................
13. Woon je al in Den Haag?
..................................................................
14. Mag hij al naar de tv kijken?
..................................................................
15. Verkoop je je huis al?
..................................................................
16. Staan we al in de Kerkstraat?
..................................................................
17. Heeft moeder al een nieuwe hoed?
..................................................................
18. Heeft Ina nog een nieuwe hoed?
..................................................................
19. Eet je nog gebakjes?
..................................................................
20. Staan de boeken al in de kast?
..................................................................
21. Heeft de familie Kok al kinderen?
..................................................................
22. Doen de kinderen nog boodschappen?
..................................................................
23. Luistert Elly nog naar het nieuws op de radio?
..................................................................
24. Gaat hij morgen nog naar zee?
..................................................................
25. Wil Hans zijn wagen al verkopen?
..................................................................
26. Is uw broer al getrouwd?
..................................................................
27. Kent hij het antwoord nog?
..................................................................
27. Kent hij het antwoord nog?
..................................................................
29. Neem je nog een kopje koffie?
..................................................................
30. Kun je met dat budget al een nieuwe wagen kopen?
..................................................................

Solutions / Oplossingen

01. Nee, ik rijd niet meer naar Brugge.
02. Nee, er staan nog geen bloemen in de tuin.
03. Nee, mijn zoon heeft nog geen fiets.
04. Nee, er zijn geen bloemen meer in de tuin.
05. Nee, ik kan niet meer achteruitrijden.
06. Nee, vader werkt niet meer op zijn kantoor.
07. Nee, ze zitten nog niet aan tafel.
08. Nee, ze waren niet meer op de tweede verdieping.
09. Nee, die jongen heeft geen brommer meer.
10. Nee, die heer haalt geen ander boek meer.
11. Nee, ik verhuur mijn huis niet meer.
12. Nee, het is niet meer zo warm. / niet zo warm meer.
13. Nee, ik woon nog niet in Den Haag.
14. Nee, hij mag nog niet naar de tv kijken.
15. Nee, ik verkoop mijn huis nog niet.
16. Nee, we staan nog niet in de Kerkstraat.
17. Nee, moeder heeft nog geen nieuwe hoed.
18. Nee, Ina heeft geen nieuwe hoed meer.
19. Nee, ik eet geen gebakjes meer.
20. Nee, de boeken staan nog niet in de kast.
21. Nee, de familie Kok heeft nog geen kinderen.
22. Nee, de kinderen doen geen boodschappen meer.
23. Nee, Elly luistert niet meer naar het nieuws op de radio.
24. Nee, hij gaat morgen niet meer naar zee.
25. Nee, Hans wil zijn wagen nog niet verkopen.
26. Nee, mijn broer is nog niet getrouwd.
27. Nee, hij kent het antwoord niet meer.
28. Nee, Lea wil haar nieuwe jurk niet meer aandoen.
29. Nee, ik neem geen kopje koffie meer.
30. Nee, ik kan met dat budget nog geen nieuwe wagen kopen.

Doctissimo - format JPEG

Liens vers vidéos pédagogiques; links naar educatieve video's / exercices, grammaire, vocabulaire; oefeningen, grammatica, woordenschat

 • Vidéos pédagogiques / Educatieve video’s
 • Grammaire néerlandaise, exercices grammaticaux / Nederlandse grammatica, Nederlandse spraakkunst, grammaticale oefeningen
 • Vocabulaire néerlandais, exercices lexicaux / Woordenschat Nederlands, lexicale oefeningen
 • Ressources pédagogiques / Pedagogische hulpmiddelen
 • Outils pédagogiques / Pedagogische instrumenten
 • Liens vers vidéos pédagogiques / Links naar educatieve video’s
---------------

Liens vers vidéos / Links naar video’s

Eva Namur : Nouveau! Trucs et astuces pour apprendre le néerlandais.
Capsules destinées aux francophones apprenant le néerlandais.

Dominique Foucart : commentaires en français.

Brigitte Marneffe : Points grammaticaux commentés en français.
👉 https://www.youtube.com/channel/UCh4KK4-ajw6OUU8Vac0zVOw/videos?flow=grid&view=57

Jean-François Borgniet :
👉 https://www.youtube.com/user/profborgniet/videos [vidéos écrans noirs!]
👉 https://www.youtube.com/watch?v=g8JMzgKreTs&index=2&list=TLhbjcEWGwQ8w
👉 https://www.youtube.com/channel/UCtth6NzC3iCaMR316oVwZug

Voorwaartz :
👉 https://www.youtube.com/channel/UC10QFNou4XFRxd3VAJiqR-Q

brenstudies :
👉 https://www.youtube.com/user/brenlessen/videos

TaalTransfer.eu :
👉 https://www.youtube.com/channel/UCztockVg9Qwq_U9ah5UU8eQ

dedigitale docent :
👉 https://www.youtube.com/watch?v=pOBOLvOk3b4&index=21&list=UUL_AI9ouoMgBcdpvWUXQz5g
👉 https://www.youtube.com/user/dedigitaledocent/videos

De leraar :
👉 https://www.youtube.com/watch?v=H4K8Rzz71yc
👉 https://www.youtube.com/channel/UCYm9aa3j8sPOEYGZkdYl1fA/videos

Arnoud Kuijpers :
👉 https://www.youtube.com/watch?v=UkGb_PAYn0c&list=UU9xZfcN6pmTOqH7iarVglkQ&index=27
👉 https://www.youtube.com/user/MrArnoud18/videos

Erik Hulsken :
👉 https://www.youtube.com/watch?v=rZW2R9oHdmQ&list=UUu3W3vRUGmEwGrUSRtw8apQ
👉 https://www.youtube.com/channel/UCu3W3vRUGmEwGrUSRtw8apQ/videos

Sander Kollerie :
👉 https://www.youtube.com/watch?v=Kk8ZbalBMZk&list=UU1xqLOY7NO77xW6jdmuHZvw
👉 https://www.youtube.com/user/sanderkollerie77/featured

NederlandsPraten :
👉 https://www.youtube.com/watch?v=Z6MphHF0spM
👉 https://www.youtube.com/user/NederlandsPraten/videos

Linguistmail :
👉 https://www.youtube.com/playlist?list=PL899AE07CD7ACADEB

AmazighTV : leçons de néerlandais pour les personnes allochtones
👉 http://www.amazightv.net/content/show/id/2959.html
👉 http://www.amazightv.net/uitzending/2975_nieuw-taallles-1-praat-nederlands-met-tarifit-ondersteuning.html
👉 https://www.youtube.com/watch?v=yP18ZXR7uiQ&index=13&list=PLnwuW2FMqsrxDUICFM8D7n9vNyg6Zk_aJ
👉 https://www.youtube.com/channel/UC0ru5XET3hXm1ayABc-KUEQ

Peter van Klinken : niveau élevé
👉 https://www.youtube.com/channel/UC_RJYSiihGLH_31YU601BLA/videos

Marijke De Jong :
👉 https://www.youtube.com/channel/UCLY37GeTO-jl0-dLFlxKNQg/videos
👉 https://www.youtube.com/channel/UCLY37GeTO-jl0-dLFlxKNQg

KleurRijker :
👉 https://www.youtube.com/channel/UCWcuyPGtcuxJzQfCx3EtJjw

WoordvoorWoordAC : niveau débutant
👉 https://www.youtube.com/channel/UCp9VEMPd7i2O8ViwUqGtRkw

Het Taalbad :
👉 https://www.youtube.com/watch?v=P-mOWG21QJE
👉 https://www.youtube.com/channel/UCD8TlxkmAbEm1O1MytC8zhw

NederlandsAcademie :
👉 https://www.youtube.com/watch?v=IiBIYp2lnMQ
👉 https://www.youtube.com/user/NederlandsAcademie/feed

sainte-union kain : pour débutants
👉 https://www.youtube.com/channel/UCIE3YFlAFrLy-skWyCNBIQA/feed

klas23site : quelques dialogues pour débutants [écrans noirs]
👉 https://www.youtube.com/user/klas23site/videos

mardi 29 mai 2018

Exercice de vocabulaire; woordenschatoefening / texte; tekst : 'België wil nog meer Nederlanders' / néerlandais; Nederlands

 • Exercice lexical contextualisé / Lexicale oefening in context
 • Vocabulaire / Woordenschat
 • Thématique : tourisme, visite d'une ville / Thematiek : toerisme, bezoek aan een stad
 • Niveaux : 5N1, 6N1 / Niveaus : 5N1, 6N1

Brugge / Bruges
--------------

Complétez le texte à l’aide des mots en italique. Faites bien attention à l’accord des mots. 
Vul de tekst in met behulp van de cursief gedrukte woorden. Let eens goed op de flexie van de woorden.

Vocabulaire facilitant la compréhension du texte
Woordenschat voor het begrijpen van de tekst

zich verdiepen in ➛ se plonger dans
overweldigend ➛ écrasant, énorme
krachtig ➛ = sterk
zich weren ➛ se démener

Texte / Tekst

Tijdens een 'bierseminarie' kan de Nederlandse  ...............  in Brugge zich verdiepen in het overweldigende   .................  aan Belgische   ................  (naar  ...............   400). Het is een van de vele  ................  uit de nieuwe   ................  Vlaanderen Vakantieland.  .................  gaat zich met dit soort aanbiedingen nog krachtiger weren op de Nederlandse  ................. .


Vocabulaire servant à compléter le texte
Woordenschat om de tekst in te vullen

België - arrangement - biersoort - toerist - gids - markt - schatting - aanbod
---------------

Texte complet / Volledige tekst

Tijdens een 'bierseminarie' kan de Nederlandse toerist in Brugge zich verdiepen in het overweldigende aanbod aan Belgische biersoorten (naar schatting 400). Het is een van de vele arrangementen uit de nieuwe gids Vlaanderen Vakantieland. België gaat zich met dit soort aanbiedingen nog krachtiger weren op de Nederlandse markt.
---------------
Dictionnaire en ligne
Woordenboek online

Quiz : Steden en landen (3); villes et pays / curiosités; bezienswaardigheden / néerlandais; Nederlands

 • Connaissances culturelles / Culturele kennis
 • Séquence pédagogique 'Bezoek aan een stad' (suite) / Leersequentie 'Bezoek aan een stad' (vervolg)
 • Thématique : villes et pays / Thematiek : steden en landen
 • Questionnaire à choix multiples / Multiplechoicevragen, meerkeuzevragen
---------------
Teste tes connaissances culturelles en néerlandais!
Test je culturele kennis in het Nederlands!

Omcirkel de letter die met de goede oplossing overeenkomt.
Entoure la lettre qui correspond à la bonne solution.

Je kan het beeldje van de 'Kleine Zeemeermin' bewonderen in de haven van :
a) Kopenhagen in Denemarken
b) Helsinki in Finland
c) Hamburg in Duitsland
Woordenschat ➛ de zeemeermin : la sirène / bewonderen : admirer

In Rome kan je het Colosseum bezoeken waar gladiatoren tegen elkaar vochten. Dat was een :
 a) amfitheater
b) catacombe
c) paleis
Woordenschat ➛ vechten (vocht, gevochten) : lutter, combattre

In Zuid-Dakota (een staat van de VS) zijn in een berg 20 meter hoge hoofden uitgehakt van:
a) Amerikaanse presidenten
b) Amerikaanse schrijvers
c) Amerikaanse componisten
Woordenschat ➛ uithakken : tailler

In Nederland zijn er nog veel oude molens. Ze werden vroeger gebruikt om :
a) elektriciteit te maken
b) water te pompen
c) brood te bakken
Woordenschat ➛ gebruiken : utiliser

De Big Ben in Londen is de klokkentoren van :
a) het parlementsgebouw
b) de oudste school van Londen
c) het paleis van de koningin
Woordenschat ➛ de klokkentoren : le beffroi, la tour de l'horloge / het gebouw : le bâtiment

Antwerpen is wereldberoemd om zijn :
a) handelsactiviteiten van diamanten
b) dierentuin
c) winkels
Woordenschat ➛ beroemd : célèbre / de handel : le commerce
---------------

Oplossingen / Solutions

13. a : Kopenhagen in Denemarken
14. a : amfitheater
15. a : Amerikaanse presidenten
16. b : water te pompen
17. a : parlementsgebouw
18. a : handelsactiviteiten van diamanten


Quiz : Steden en landen (2); villes et pays / curiosités; bezienswaardigheden / néerlandais; Nederlands

 • Connaissances culturelles / Culturele kennis
 • Séquence pédagogique 'Bezoek aan een stad' (suite) / Leersequentie 'Bezoek aan een stad' (vervolg)
 • Thématique : villes et pays / Thematiek : steden en landen
 • Questionnaire à choix multiples / Multiplechoicevragen, meerkeuzevragen
---------------
Teste tes connaissances culturelles en néerlandais!
Test je culturele kennis in het Nederlands!
(2)

Omcirkel de letter die met de goede oplossing overeenkomt.
Entoure la lettre qui correspond à la bonne solution.


De Chinese Muur is het langste bouwwerk dat ooit door de mensen is gemaakt. Deze muur heeft een lengte van :
a) 1500 kilometer
b) 2500 kilometer
c) 3200 kilometer
Woordenschat ➛ het bouwwerk : la construction / ooit : jamais, une fois, un jour / de lengte : la longueurHet Vrijheidsbeeld dat in de haven van New York staat, stelt een vrouw voor en werd aan Amerika geschonken door :
a) Frankrijk
b) Duitsland
c) Groot-Brittannië
Woordenschat ➛ schenken (schonk, geschonken) : offrir


In deze grote glazen piramide is er de ingang tot een museum. Je kan die gaan bewonderen in :
a) Caïro in Egypte
b) Parijs in Frankrijk
c) Londen in Groot-Brittannië
Woordenschat ➛ bewonderen : admirer

De Basilius-kathedraal werd in 1552 gebouwd door Tsaar Iwan IV. Volgens de legende heeft de tsaar de architecten van deze kathedraal blind laten maken. Dit gebouw kun je zien in :
a) Moskau
b) Praag
c) Warschau
Woordenschat ➛ volgens : selon / blind maken : rendre aveugle / Warschau : Varsovie


In Griekenland staat op de Acropolis van Athene het Parthenon. Dit gebouw was honderden jaren voor Christus een :
a) school
b) paleis voor de koning
c) tempel voor de stadsgodin
Woordenschat ➛ de godin : la déesse


Als je met het vliegtuig op de luchthaven 'Schiphol' landt, dan ben je aangekomen :
a) in Zuid-Afrika
b) in Nederland
c) op de Nederlandse Antillen
Woordenschat ➛ landen : atterrir
---------------

Oplossingen / Solutions

07. b : 2500 kilometer
08. a : Frankrijk
09. b : Parijs in Frankrijk
10. a : Moskou
11. c : tempel voor de stadsgodin
12. b : in Nederland


Quiz : Steden en landen (1); villes et pays / curiosités; bezienswaardigheden / néerlandais; Nederlands

 • Connaissances culturelles / Culturele kennis
 • Séquence pédagogique 'Bezoek aan een stad' (suite) / Leersequentie 'Bezoek aan een stad' (vervolg)
 • Thématique : villes et pays / Thematiek : steden en landen
 • Questionnaire à choix multiples / Multiplechoicevragen, meerkeuzevragen
---------------

Teste tes connaissances culturelles en néerlandais!
Test je culturele kennis in het Nederlands!
(1)

Omcirkel de letter die met de goede oplossing overeenkomt.
Entoure la lettre qui correspond à la bonne réponse.


Tulpen zijn de nationale trots van Nederland. Dze bloemen zijn afkomstig van :
a) Spanje
b) Turkije
c) Marokko
Woordenschat ➛ de trots : la fierté / afkomstig van : originaire de


De Eiffeltoren in Parijs is gebouwd uit ijzer en heeft een hoogte van :
a) 268 meter
b) 302 meter
c) 384 meter
Woordenschat ➛ het ijzer : le fer


Dit speciale gebouw staat in Sydney in Australië. Het is een :
a) kerk
b) kunstcentrum voor opera, theater en concerten
c) stadhuis


Het Atomium in Brussel werd gebouwd voor de Wereldtentoonstelling van 1958. Het is de voorstelling van :
a) een futuristisch huis
b) een ijzerkristal
c) meteorieten
Woordenschat ➛ het ijzer : le fer / de tentoonstelling = de expositie / de voorstelling : la représentation


Deze beroemde brug in Venetië loopt van de gevangenis naar het Dogenpaleis en kreeg de naam :
a) Dodenbrug
b) Brug van de Liefde
c) Brug der Zuchten
Woordenschat ➛ de gevangenis : la prison / de zucht : le soupir


De toren van Pisa is vooral bekend geworden omdat het scheef staat. Het was een :
a) uitkijktoren
b) klokkentoren
c) tempeltoren
Woordenschat ➛ de uitkijktoren : la tour de guet
---------------

Oplossingen / Solutions

01. b : Turkije
02. b : 302
03. b : kunstcentrum voor opera, theater en concerten
04. b : een ijzerkristal
05. c : Brug der Zuchten