dimanche 15 août 2021

Uitspraakoefening; exercice de prononciation / assimilatie; assimilation / fonetische tekens, klanktekens; signes phonétiques / Nederlands; néerlandais / grammatica, spraakkunst; grammaire

 • Exercice de prononciation / Uitspraakoefening
 • Assimilation / Assimilatie
 • Consonnes sonores / Stemhebbende medeklinkers, stemhebbende consonanten
 • Consonnes sourdes / Stemloze medeklinkers, stemloze consonanten
 • Voyelles / Klinkers, vocalen
 • Transcription phonétique / Fonetische transcriptie
 • Accent tonique / Klemtoon
 • Grammaire (exercice) / Spraakkunst, grammatica (oefening)
--------------- 
 UITSPRAAKOEFENING  EXERCICE DE PRONONCIATION 
 
Lees de fonetische transcriptie aandachtig. Probeer de Nederlandse zinnetjes terug te vinden.
Lis attentivement la transcription phonétique. Essaie de retrouver les phrases néerlandaises.
 ---------------
 OPLOSSINGEN  SOLUTIONS 
 
1. Denkt hij dat hij het beter kan doen ?
2. Dit is van mij en dat is voor jou.
3. Gaan jullie je eens gauw uitkleden !
4. Ik zei dat ik het zou doen, niet dat hij het zou doen.
5. Wat moeilijk is voor hem, is het ook voor mij.
6. Zal ik het even voor u doen ?
---------------
Doctissimo : Uitspraakoefening; exercice de prononciation / format JPG
Pinterest : Uitspraakoefening; exercice de prononciation / jpg-formaat
-
Document : Uitspraakoefening; exercice de prononciation / pdf-formaat

mercredi 11 août 2021

Oefening; exercice / assimilatie; assimilation / fonetische tekens, klanktekens; signes phonétiques / uitspraak; prononciation / Nederlands; néerlandais / grammatica, spraakkunst; grammaire

 • Exercice de prononciation / Uitspraakoefening
 • Assimilation / Assimilatie
 • Consonnes sonores / Stemhebbende medeklinkers, stemhebbende consonanten
 • Consonnes sourdes / Stemloze medeklinkers, stemloze consonanten
 • Voyelles / Klinkers, vocalen
 • Transcription phonétique / Fonetische transcriptie
 • Phonétique / Fonetiek, fonetica, klankleer
 • Accent tonique / Klemtoon
 • Grammaire (exercice) / Spraakkunst, grammatica (oefening)
---------------
 UITSPRAAKOEFENING  EXERCICE DE PRONONCIATION 

Lees de fonetische transcriptie aandachtig. Probeer de Nederlandse zinnetjes terug te vinden.
Lis attentivement la transcription phonétique. Essaie de retrouver les phrases néerlandaises.
 
 ---------------
 OPLOSSINGEN  SOLUTIONS 
 
1) Vind je hem niet lekker !
2) Laat hem dan maar staan !
3) Zal ik even melk halen ?
4) Wacht eens even !
5) Ik heb ook genoeg.
6) 'k Heb ook genoeg.
--------------
Doctissimo : Uitspraakoefening - Exercice de prononciation / jpg-formaat
-
Pinterest : Uitspraakoefening - Exercice de prononciation / format JPG
-
Document : Uitspraakoefening - Exercice de prononciation / pdf-formaat