mardi 22 janvier 2019

Trappen van vergelijking; degrés de comparaison : wanneer gebruik je DAN en AlS ? / de vergrotende trap, de comparatief; le comparatif / Nederlandse spraakkunst (grammatica); grammaire néerlandaise

  • Grammaire néerlandaise : théorie / Nederlandse grammatica, Nederlandse spraakkunst : theorie
  • Emploi de DAN et ALS / Gebruik van DAN en ALS
  • Les degrés de comparaison : le comparatif / De trappen van vergelijking : de comparatief, de vergrotende trap, de vergelijkende trap
  • Vidéo / Video
Vintage Painted Tile, Holland, Windmill
---------------
 VIDEO  
Wanneer gebruik je DAN of ALS?
Quand utilise-t-on DAN ou ALS?

---------------
 SCRIPT 

Sneller, hoger, sterker : dat zijn allemaal voorbeelden van de vergrotende trap. De vergrotende trap gebruik je om een verschil aan te geven. En als je dat netjes wilt doen, dan doe je dat met het woordje ‘dan’: Hans is langer dan Grietje. Maar gelukkig is Grietje sterker dan Hans.

Dan is ‘dan’ dus duidelijk. Maar hoe zit het met ‘als’ ? 'Als’ gebruik je in een vergelijking met ‘zo’ of ‘even’ : Hans is zo oud als Grietje. En Grietje is even blond als Hans.

Hier zijn de vergeleken eigenschappen gelijk. Maar ook bij ongelijkheid kan ‘als’ van pas komen, als er maar ‘zo’ in de zin staat : Grietje is half zo lang als Hans, maar Hans is twee keer zo zwaar als Grietje . Lekker dan ...

Deze regels hebben we te 'alsken', eh… te danken aan Balthasar Huydecoper. Die taalkundige baalt enorm van schrijvers als Vondel en Hooft die ‘dan’ en ‘als’ door elkaar heen gebruiken. In 1730 bepaalt Huydecoper per decreet de nieuwe regels voor ‘dan’ en ‘als’. Daardoor is hij misschien wel minder geliefd dan Vondel, maar heeft hij wel 3,2 x zo veel invloed gehad als Hooft.
---------------
Pinterest : Wanneer gebruik je DAN of ALS?
Doctssimo : Wanneer gebruik je DAN of ALS?

lundi 21 janvier 2019

Vocabulaire; woordenschat : utilisation et traduction de l'interjection '..., hoor!'; gebruik en vertaling van het tussenwerpsel '..., hoor!' / néerlandais; Nederlands

  • Difficulté de traduction français-néerlandais / Vertaalmoeilijkheid Frans-Nederlands
  • Grammaire néerlandaise : l'interjection '...., hoor!' / Nederlandse grammatica :  de interjectie '... hoor!', Nederlandse spraakkunst : het tussenwerpsel '..., hoor!'
  • Question linguistique / Taalvraag
  • Vocabulaire français-néerlandais / Woordenschat Frans-Nederlands
---------------
INTERJECTIE of TUSSENWERPSEL : '..., hoor!'
INTERJECTION : 'hoor!'


 PAS OP! 

► De interjectie (= het tussenwerpsel) '..., hoor!' gebruik je om de nadruk te leggen op de zin.

'Hoor' plaats je gewoonlijk aan het einde van de zin.

'Hoor' gebruik je in de spreektaal.

► Synoniemen van 'hoor' zijn :
- hè?, … nietwaar? (aan het einde van de zin)
- Zeg, .... ! /…, zeg! (aan het begin of het einde van de zin)
- Nou (aan het begin van de zin)
Bv. :
Je bent het vergeten, hoor!
Je bent het vergeten, ?
Je bent het vergeten, nietwaar?
Je bent het vergeten, zeg!
Zeg, je bent het vergeten!
Nou, je bent het vergeten!

► Vertalingen van '…, hoor!' in verband met de situaties (bevestiging, ontkenning, instemming, verrassing, ... ) :
➺ in het Frans :  tu sais! / … hein! / …, pas vrai? / … dis donc!
➺ in het Engels : eh? / … what? / … isn't it? / … will you! / …., you know! / … OK? / … huh? / …, I say
➺ in het Duits : oder? / …, nicht wahr? / …, was? / …., richtig? / Na, ... / Na ja , … 

► De interjectie (= het tussenwerpsel) 'hoor' gebruik je in bepaalde uitdrukkingen :
Ja, hoor! :
➺ in het Frans : Mais oui, bien sûr!
➺ in het Engels : Yeah, right! / And sure enough / Ah yes!
➺ in het Duits : Jawohl! / Ganz gewiss! / Ja, klar! 
Nee, hoor! :
➺ in het Frans : Mais non! / Absolument pas! / Pas vraiment!
➺ in het Engels : Oh no! / No, absolutely not! / No, not that!
➺ in het Duits : Aber nein! / Das eben nicht! / Nein, überhaupt nicht!
Goed, hoor! :
➺ in het Frans : 1) D'accord / OK! 2) C'est bien ! / Très bien! / Bon travail!
➺ in het Engels : 1) All right! / OK! / Okay!  2) Well done! / It's good! / Fine!
➺ in het Duits : 1) Einverstanden! / Okay! / In Ordnung! 2) Gut gemacht! / Na gut! / Ja toll!