mardi 26 février 2019

Exercice de vocabulaire et de grammaire : beroepen - betrekkelijke of relatieve bijzin; professions - proposition relative / woordenschat- en grammatica-oefening / néerlandais; Nederlands

  • Noms de professions / Beroepsnamen
  • Construction de propositions relatives / Het construeren van betrekkelijke bijzinnen, het construeren van relatieve bijzinnen
  • Grammaire néerlandaise : exercice grammatical / Nederlandse grammatica, Nederlandse spraakkunst : grammaticale oefening
  • Vocabulaire néerlandais : exercice de vocabulaire / Nederlandse woordenschat : woordenschatoefening
  • Niveaux : 5N1, 5N2 / Niveaus : 5N1, 5N2
--------------
 BEROEPSNAMEN  BETREKKELIJKE/RELATIEVE BIJZIN 
 NOMS DE PROFESSIONS  -  PROPOSITION RELATIVE 


Vul in  /  Complétez 

01. Een .................. is een man/vrouw die .............................................. .
02. Een .................. is een man/vrouw die .............................................. .
03. Een .................. is een man/vrouw die .............................................. .
04. Een .................. is een man/vrouw die .............................................. .
05. Een .................. is een man/vrouw die .............................................. .
06. Een .................. is een man/vrouw die .............................................. .
07. Een .................. is een man/vrouw die .............................................. .
08. Een .................. is een man/vrouw die .............................................. .
09. Een .................. is een man/vrouw die .............................................. .
10. Een .................. is een man/vrouw die .............................................. .
---------------

 Modelantwoorden  ,  Voorbeeldantwoorden 
 Réponses modèles 

01. Een melkbezorger/melkboer is een man die langs de deur gaat met melk en zuivelproducten; … is een man die melk aan de deur brengt.
02. Een voetballer/voetbalspeler is een man die de sport voetbal beoefent; … die voetbal speelt als sport, tijdverdrijf of beroep; … die voor zijn beroep of uit liefhebberij voetbal speelt.
03. Een parkeerwacht is een vrouw (of een man) die controleert of voertuigen reglementair geparkeerd zijn; … die parkeerterreinen bewaakt en controleert of het parkeergeld is betaald.
04. Een verpleegster is een vrouw die als beroep zieke mensen verpleegt; … die voor zieke mensen zorgt.
05. Een kok is een man die als beroep voor anderen kookt; … die als beroep de kookkunst beoefent; … die het eten klaarmaakt in een restaurant; … die het eten of de maaltijd bereidt voor andere personen.
06. Een glazenwasser is een man die als beroep de (buiten)ramen schoonmaakt; … die zich voor zijn beroep bezighoudt met het wassen en zemen van ramen.
07. Een serveerster/kelnerin is een vrouw die in een café of restaurant de klanten bedient; … die drankjes en gerechten serveert in een café of restaurant; … die als baan in de horeca eten en drinken naar je toe brengt.
08. Een secretaresse is een vrouw die het secretariaatswerk voor een andere persoon of een instantie opneemt; … die administratieve taken uitvoert; … die voor een andere persoon (bv. een directeur) de correspondentie voert.
09. Een detective/rechercheur is een man die als beroep misdadigers opspoort; … die als beroep bij de politie misdrijven onderzoekt; … die als beroep informatie over een misdaad of misdadiger probeert te krijgen; … die belast is met het onderzoek naar misdrijven en het opsporen van de schuldigen.
10. Een soldaat/militair is een man die bij het leger dient; … die in het leger zit.
---------------
Doctissimo : Beroepen - betrekkelijke (relatieve) bijzin / jpeg-formaat
Document 'Beroepen - betrekkelijke (relatieve) bijzin / format PDF

jeudi 21 février 2019

Onvoltooid verleden toekomende tijd (o.v.t.t.), conditionalis (presens); conditionnel présent / gebruik; emploi / grammatica, spraakkunst; grammaire / Nederlands; néerlandais

  • Le conditionnel présent / de onvoltooid verleden toekomende tijd (o.v.t.t.), de conditionalis (presens)
  • Variantes non officielles : ovtt, O.V.T.T., OVTT, O.V.Tk.T, OVTkT / Niet-officiële varianten: ovtt, O.V.T.T., OVTT, O.V.Tk.T, OVTkT
  • Emploi de 'zou(den) + infinitif' / Gebruik van 'zou(den)' + infinitief'
  • Grammaire néerlandaise / Nederlandse spraakkunst, Nederlandse grammatica
 Vredespaleis in Den Haag (Nederland)
--------------
Conditionalis (presens)
Onvoltooid verleden toekomende tijd, o.v.t.t.
 GEBRUIK 
Je twijfelt :

- je vraagt je iets af, je vermoedt iets :

Hoe laat zou het zijn?
Zouden ze eraan denken?
Hij zou met de trein van 8 uur aankomen, maar ik zie hem nergens.
Wat is hij afgevallen! Zou hij zorgen hebben?

- je hebt iets horen zeggen : 

Zijn ouders zouden hem naar een kostschool sturen. [Dat heb ik horen zeggen.]
Onze buren zouden naar Frankrijk verhuizen. [Dat heb ik horen zeggen.]

♦ Je geeft een mening :

- een gematigde bewering, suggestie (soms in de vorm van een vraag) :

Lea zou misschien ook meegaan.
U zou wat minder moeten drinken.
Je zou eens nieuwe sportschoenen moeten kopen!
Zou het niet makkelijker zijn om zonder auto naar uw werk te wandelen?
Zou het niet slimmer zijn om haar moeder op de hoogte te stellen?
Zou het niet makkelijker zijn als je een potlood gebruikte?

- een gematigd verlangen, een wens, een beleefd verzoek (vaak met het bijwoord graag of liever) :

Ik zou graag met u praten.
Ik zou graag met u willen praten.
Hij zou graag naar Italië gaan.
Hij zou graag naar Italië willen gaan.
Ik zou graag een kopje thee lusten.
Wij zouden graag eens op vakantie gaan.
Ik zou u graag iets willen vragen (= ik wou u graag iets vragen).
Ik zou hem graag spreken.
Ik zou graag een retrourtje Den Haag willen.
Hij zou liever in Brussel willen wonen.

- een advies, een raad (vaak met de woorden best of beter) :

Je zou best een taxi naar huis kunnen nemen.
Je zou beter de waarheid vertellen!

♦ Je drukt een voorwaarde, een onwerkelijkheid uit [hypothese / irrealis] :

Als ik rijk was, zou ik hem helpen.
Als ik hem was, zou ik niet antwoorden.
Als zij het wist, zou ze heel boos zijn.
Als ik tijd zou hebben, zou ik vaker koken.

♦ Je hebt een plan of een idee dat in het verleden werd gemaakt; men heeft iets afgesproken :

Ze zouden hem op tijd wakker maken. [zo was het afgesproken]
Ik zou haar om een uur of elf ophalen. [zo was het afgesproken]
We zouden om 8 uur eten. [zo was het afgesproken]
We zouden hen om 6 uur ontmoeten. [zo was het afgesrpoken]

♦ Je spreekt over iets onvermijdelijks :

Hij zou zijn ouders niet weerzien.
Ze zou haar broer nooit terugzien.

♦ Je bent op het punt iets te doen, je bent van plan iets te doen (in het verleden / met de woorden : juist, net / gevolgd door de bijzin : toen .....) :

Wij zouden juist instappen, toen de trein wegreed. [ = Wij wilden juist instappen, toen de trein wegreed.]
Ik zou net uitgaan, toen de telefoon rinkelde. [= Ik wilde net uitgaan, toen de telefoon rinkelde.]

♦ Je gebruikt een bijzin :

voor iets dat moet gebeuren na een bepaald moment in het verleden :
[hoofdzin in het verleden / bijzin : dat ........ zou + infinitief]

Hij beloofde me dat hij zou meedoen.
Ik was bang dat hij zou vertrekken.
Ze had altijd gezegd dat ze zou terugkomen.

Met 'opdat' (schrijftaal, formele taal) om een wens of een doel aan te duiden :(spreektaal, informele taal : 'zodat' / 'om ........ te + infinitief' in plaats van 'opdat'
[gewoonlijk hoofdzin in het verleden / bijzin : opdat ........ zou + infinitief]

Hij haastte zich opdat hij de trein zou halen.
Ze beloofden er alles aan te doen opdat het niet meer zou gebeuren.
Ze zette een glas op het blad opdat het niet zou wegwaaien.

- concessie of een toegeving met '(ook) al' (+ 'toch' in de hoofdzin) :

(Ook) al was hij zeer rijk, hij zou je (toch) geen cent geven.
(Ook) al was hij zeer rijk, toch zou hij je geen cent geven.
Hij zou je geen cent geven, (ook) al was hij zeer rijk.

(Ook) al wist ik het, ik zou het (toch) niet zeggen.
(Ook) al wist ik het, toch zou ik het niet zeggen.
Ik zou het niet zeggen, (ook) al wist ik het.

(Ook) al zou hij aardig zijn, ik zou hem toch niet helpen.
(Ook) al zou hij aardig zijn, toch zou ik hem niet helpen.
Ik zou hem niet helpen, (ook) al zou hij aardig zijn.

(Ook) al zouden we onder druk zijn, we zouden het toch nooit toegeven.
(Ook) al zouden we onder druk zijn, toch zouden we het nooit toegeven.
We zouden het nooit toegeven, (ook) al zouden we onder druk zijn.
---------------
Conditionnel présent (en néerlandais)
 EMPLOI 
 Tu doutes :

- tu te demandes quelque chose, tu supposes quelque chose :

Hoe laat zou het zijn?
Zouden ze eraan denken?
Hij zou met de trein van 8 uur aankomen, maar ik zie hem nergens.
Wat is hij afgevallen! Zou hij zorgen hebben?

- tu as entendu dire quelque chose :

Zijn ouders zouden hem naar een kostschool sturen. [Dat heb ik horen zeggen.]
Onze buren zouden naar Frankrijk verhuizen. [Dat heb ik horen zeggen.]

♦ Tu donnes un avis :

- une affirmation modérée, une suggestion (parfois sous la forme d'une question) :

Lea zou misschien ook meegaan.
zou wat minder moeten drinken.
Je zou eens nieuwe sportschoenen moeten kopen!
Zou het niet makkelijker zijn om zonder auto naar uw werk te wandelen?
Zou het niet slimmer zijn om haar moeder op de hoogte te stellen?
Zou het niet makkelijker zijn als je een potlood gebruikte?

- un désir modéré, un souhait, une demande polie (souvent avec l'adverbe graag of liever:

Ik zou graag met u praten.
Ik zou graag met u willen praten.
Hij zou graag naar Italië gaan.
Hij zou graag naar Italië willen gaan.
Ik zou graag een kopje thee lusten.
Wij zouden graag eens op vakantie gaan.
Ik zou graag iets willen vragen (= ik wou u graag iets vragen).
Ik zou hem graag spreken.
Ik zou graag een retrourtje Den Haag willen.
Hij zou liever in Brussel willen wonen.

- Un conseil, une recommandation (souvent avec les mots best ou beter) :

Je zou best een taxi naar huis kunnen nemen.
Je zou beter de waarheid vertellen!

♦ Tu exprimes une condition, une irréalité [hypothèse / expression de l'imaginaire] :

Als ik rijk was, zou ik hem helpen.
Als ik hem was, zou ik niet antwoorden.
Als zij het wist, zou ze heel boos zijn.
Als ik tijd zou hebbenzou ik vaker koken.

♦ Tu as un projet ou une idée qui a été conçu(e) dans le passé; on a convenu de quelque chose :

Ze zouden hem op tijd wakker maken. [zo was het afgesproken]
Ik zou haar om een uur of elf ophalen. [zo was het afgesproken]
We zouden om 8 uur eten. [zo was het afgesproken]
We zouden hen om 6 uur ontmoeten. [zo was het afgesrpoken]

♦ Tu parles d'une fatalité, d'un fait accompli :

Hij zou zijn ouders niet weerzien.
Ze zou haar broer nooit terugzien.

♦ Tu es sur le point de faire quelque chose, tu as l'intention de faire quelque chose (dans le passé / avec les mots : juist, net / proposition principale suivie de la subordonnée : toen .....)

Wij zouden juist instappentoen de trein wegreed. [ = Wij wilden juist instappen, toen de trein wegreed.]
Ik zou net uitgaantoen de telefoon rinkelde. [= Ik wilde net uitgaan, toen de telefoon rinkelde.]

♦ Tu utilises une subordonnée :

pour quelque chose qui doit se passer après un certain laps de temps dans le passé:
[proposition principale dans un temps du passé / subordonnée : dat ........ zou + infinitief]

Hij beloofde me dat hij zou meedoen.
Ik was bang dat hij zou vertrekken.

Ze had altijd gezegd dat ze zou terugkomen.

Avec 'opdat' (langue écrite, langue formelle) om een wens of een doel aan te duiden (langue parlée, langue informelle : 'zodat' / 'om ...... te + infinitief' au lieu 'opdat') :[généralement proposition principale dans un temps du passé / subordonnée : opdat ........ zou + infinitief]

Hij haastte zich opdat hij de trein zou halen.
Ze beloofden er alles aan te doen opdat het niet meer zou gebeuren.
Ze zette een glas op het blad opdat het niet zou wegwaaien.

Pour une concession avec '(ook) al' (+ 'toch' dans la proposition principale) :

(Ook) al was hij zeer rijk, hij zou je (toch) geen cent geven.

(Ook) al was hij zeer rijk, toch zou hij je geen cent geven.
Hij zou je geen cent geven, (ook) al was hij zeer rijk.

(Ook) al wist ik het, ik zou het (toch) niet zeggen.
(Ook) al wist ik het, toch zou ik het niet zeggen.
Ik zou het niet zeggen(ook) al wist ik het.

(Ook) al zou hij aardig zijn, ik zou hem toch niet helpen.
(Ook) al zou hij aardig zijntoch zou ik hem niet helpen.
Ik zou hem niet helpen, (ook) al zou hij aardig zijn.

(Ook) al zouden we onder druk zijn, we zouden het toch nooit toegeven.
(Ook) al zouden we onder druk zijntoch zouden we het nooit toegeven.

We zouden het nooit toegeven(ook) al zouden we onder druk zijn.

---------------
Pinterest : Conditionalis (presens), o.v.t.t. / format JPEG
Document 'Conditionalis (presens), o.v.t.t. / pdf-formaat
----------------
BRONNEN / SOURCES 

Het verbum = de actie, De conditionalis presens (= de o.v.t.t., de onvoltooid verleden toekomende tijd), slideshow, Nederlandse Academie :

J. Van Mulders, W. Chrispeels, Grammaire néerlandaise, Didier, Bruxelles

A. M. Fontein, A. Pescher - ter Meer, Nederlandse Grammattica voor Anderstaligen, Nederlands Centrum Buitenlanders, Utrecht

J. Van Craen, Beter Nederlands, De Sikkel, Kapellen

P. Verbanck, Beknopte Nederlandse Grammatica, Uitgeverij De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen

R. Henrad, Grammaire du néerlandais, De Sikkel, Anvers

Van Dale, Grammatica Nederlands (NT2), Glashelder overzicht op elk taalniveau, Utrecht

Ghislain Vandevyvere, Guide de grammaire néerlandaise, A. De Boeck, Bruxelles

Carola Henn, Joseph Vromans, Henny-Annie Bijleveld, Pratique du néerlandais de A à Z, Didier Hatier, Bruxelles

F. Bruffaerts, F. Du Mong, Grammaire de référence du néerlandais contemporain, A Claire-Voie, Van In, Lier