dimanche 30 décembre 2018

Exercice de vocabulaire; woordenschatoefening : Kerstmis, kerst, kerstavond; Noël, fête de Noël, réveillon de Noël / néerlandais; Nederlands

 • Thème : Noël, fête de Noël, réveillon de Noël / Thema : Kerstmis, kerst, kerstfeest, kerstavond
 • Exercice de vocabulaire néerlandais / Woordenschatoefening Nederlands
 • Suite du dossier 'Kerst- en nieuwjaarswensen' / Vervolg van het dossier 'Kerst- en nieuwjaarswensen'
 • Séquence pédagogique / Leerseqentie
 • Niveaux : 4N1, 5N2 / Niveaus : 4N1, 5N2
---------------
 Woordenschatoefening  /  Exercice de vocabulaire 

Vul in met behulp van de afbeelding. Gebruik een woordenboek als het nodig is.
Complète à l'aide de l'illustration. Utilise un dictionnaire si c'est nécessaire.


Tekening / Dessin : Alain Roussel

Het is kerstavond. De hele .................... (5) Vandenberghe staat naast de (10) ................... . De opa/grootvader, de oma/grootmoeder, de vader, de moeder en de kinderen luisteren naar de muziek die uit de (18) .................... komt en zingen een kerstliedje. In de (10) .................... hangen (6) ..................... , (7) .................... en (8) .................... . Er zit een (4) .................... boven op de (10) .................... . De elektrische (3) .................... geven een zacht, diffuus licht voor een gezellige sfeer. De kerstman heeft (14) .................... gebracht voor de kinderen : de jongste jongen krijgt een (9) ..................... , de oudere jongen krijgt een (12) ..................... en het meisje een blauwe (13) ..................... . Daarna gaan ze aan tafel zitten. De tafel is feestelijk gedekt : er staan kristallen (16) ...................... en een (15) ..................... champagne ; er ligt een (11) ..................... en ook een schaal met lekkere (17) .................... . De kinderen eten die graag. Tegen elf uur zullen ze naar bed gaan, maar de ouders en grootouders zullen wat later gaan slapen : ze zijn van plan naar een (1) .................... op de (2) .................... te kijken.

➛woordenschat : de kertsman : le Père Noël / De tafel is feestelijk gedekt : La table des grands jours est dressée, la table est dressée d'une manière festive / de schaal : le plat / tegen 11 uur : vers 11 heures / van plan zijn .... + te + infinitief : avoir l'intention + de + infinitif ...

 Oplossingen : volledige tekst  /  Solutions : texte complet 

Het is kerstavond. De hele familie Vandenberghe staat naast de kerstboom/dennenboom. De opa/grootvader, de oma/grootmoeder, de vader, de moeder en de kinderen luisteren naar de muziek die uit de cd-speler komt en zingen een kerstliedje. In de kerstboom hangen kerstballen, kerstklokken en (kerst)slingers. Er zit een ster boven op de kerstboom. De elektrische kaarsen geven een zacht, diffuus licht voor een gezellige sfeer. De kerstman heeft cadeautjes gebracht voor de kinderen : de jongste jongen krijgt een treintje, de oudere jongen krijgt een voetbal en het meisje een blauwe handtas. Daarna gaan ze aan tafel zitten. De tafel is feestelijk gedekt : er staan kristallen glazen en een fles champagne, er ligt een kersttaart en ook een schaal met lekkere koekjes. De kinderen eten die graag. Tegen elf uur zullen ze naar bed gaan, maar de ouders en grootouders zullen wat later gaan slapen : ze zijn van plan naar een kerstprogramma op de televisie te kijken.

Pinterest : exercice lexical 'Kerstmis, kerst, kerstfeest, kerstavond' - format JPEG
Woordenschatoefening 'Kerstmis, kerst, kerstfeest, kerstavond' - pdf-formaat

samedi 29 décembre 2018

Exercice; oefening (2) : le 's' et le 'n' de liaison dans les mots composés / de tussen-s en de tussen-n in samengestelde woorden / néerlandais; Nederlands / grammaire; spraakkunst / orthographe; spelling

 • Orthographe néerlandaise : règles d'orthographe / Nederlandse spelling : spelregels, spellingsregels
 • Emploi du 's' de liaison et du 'n' de liaison / Gebruik van de tussen-s en de tussen-n, gebruik van de tussenklank -s- en de tussenklank -n-, gebruik van de koppel-s en de koppel-n
 • Mots composés en néerlandais, combinaisons de substantifs en néerlandais / Samengestelde woorden in het Nederlands, samenstellingen van zelfstandige naamwoorden (substantieven) in het Nederlands
 • Exercices grammaticaux : exercices d'orthographe / Grammaticale oefeningen : spellingsoefeningen
---------------
 Exercice grammatical  Grammatica-oefening 

Vul de woorden aan met 's', 'en' of 'e'. / Complète les mots avec 's', 'en' ou 'e'

SOLUTIONS  OPLOSSINGEN 
13. de liedjeszanger
14. de etenslucht
15. de personeelschef
16. de dorpsbewoner
17. de rijstebrij
18. de zonneschijn
19. de zonsopgang
20. het liefdesavontuur
21. de ledenvergadering
22. de hoogtevrees
23. de scheepswerf
24. de universiteitsbibliotheek
---------------
Pinterest : "Exercice 2 : 's' de liaison, 'n' de liaison" en format JPEG
Document "Exercice : 's' de laison, 'n' de liaison' en format PDF :

Exercice; oefening (1) : le 's' et le 'n' de liaison dans les mots composés / de tussen-s en de tussen-n in samengestelde woorden / néerlandais; Nederlands / grammaire; spraakkunst / orthographe; spelling

 • Orthographe néerlandaise : règles d'orthographe / Nederlandse spelling : spelregels, spellingsregels
 • Emploi du 's' de liaison et du 'n' de liaison / Gebruik van de tussen-s en de tussen-n, gebruik van de tussenklank -s- en de tussenklank -n-, gebruik van de koppel-s en de koppel-n
 • Mots composés en néerlandais, combinaisons de substantifs en néerlandais / Samengestelde woorden in het Nederlands, samenstellingen van zelfstandige naamwoorden (substantieven) in het Nederlands
 • Exercices grammaticaux : exercices d'orthographe / Grammaticale oefeningen : spellingsoefeningen
---------------
   Exercice de grammaire   Grammatica-oefening 

Vul de woorden aan met 's', 'en' of 'e'. / Complète les mots avec 's', 'en' ou 'e'.


OPLOSSINGEN  /  SOLUTIONS 

01. het trainingspak
02. de groentesoep
03. de uitgaansmogelijkheden
04. het redenaarstalent
05. het benzinestation
06. de koksmuts
07. de oorlogstijd
08. de ruggengraat
09. de schoenendoos
10. de heteluchtballon
11. het ingenieursdiploma
12. de gemeentesecretaris
---------------
Pinterest : Document "Exercice : 's' de liaison, 'n' de liaison"
Document "Exercice : 's' de liaison, 'n' de liaison" - Format PDF

vendredi 28 décembre 2018

Emploi du 's' et du 'n' de liaison dans les mots composés en néerlandais [3]; gebruik van de tussen-s en de tussen-n in samenstellingen van zelfstandige naamwoorden (substantieven) / grammaire; spraakkunst

 • Mots composés en néerlandais, combinaisons de substantifs en néerlandais / Samengestelde woorden in het Nederlands, samenstellingen van zelfstandige naamwoorden (substantieven) in het Nederlands
 • Emploi du 's' de liaison et du 'n' de liaison / Gebruik van de tussen-s en de tussen-n, gebruik van de tussenklank -s- en de tussenklank -n-, gebruik van de koppel-s en de koppel-n
 • Grammaire néerlandaise : théorie / Nederlandse spraakkunst, Nederlandse grammatica : theorie
 • Orthographe néerlandaise : règles d'orthographe / Nederlandse spelling : spelregels, spellingsregels
---------------
Let op ! Je mag de regels van de tussen-n niet uit het oog verliezen.
Attention ! Il ne faut pas perdre de vue les règles du 'n' de liaison .

 GEEN tussen-n, maar ook GEEN tussen-s  
 PAS de 'n' de liaison, mais aussi PAS de 's' de liaison  

als het eerste deel een werkwoord (verbum) is :
Quand le premier élément est un verbe :
Bv.brekebeen, spinnewiel, huilebalk, dwingelandij, hebbeding ...

als het eerste deel een zelfstandig naamwoord (substantief) is dat op een -e eindigt en een meervoud (pluralis) met een -s heeft :
quand le premier élément est un substantif qui se termine par un -e et qui a un pluriel en -s :
Bv. : garagehouder, lentedag, etalagepop, visitekaartje, aspergesoep, horlogemaker, filemelding ...


als het eerste deel een zelfstandig naamwoord (substantief) is dat op een -e eindigt en dat een dubbel meervoud (pluralis) op -s of -n heeft :
quand le premier élément est un substantif qui se termine par -e et qui a un double pluriel en -s et en -n :
Bv. : machinebouw, cassetterecorder, secretaressevereniging, gedaanteverwisseling, geboortejaar, gemeentesecretaris, hoogtevrees ...


als het eerste deel een zelfstandig naamwoord (substantief) zonder meervoud (pluralis) is :
quand le premier élément est un substantif qui n'a pas de pluriel :
Bv. rijstebrij, tarwemeel, roggebrood, benzinestation, ...


als het eerste deel een zelfstandig naamwoord (substantief) is dat enig/uniek is in zijn soort : 
quand le premier élément est un substantif qui est unique en son genre.
Bv. : Koninginnedag, zonneschijn, maneschijn, hellevuur, Onze-Lieve-Vrouwekerk, ... 
(pas op ! / attention ! : koninginnensoep, koninginnenhapje, ...)


als het eerste deel een bijvoeglijk naamwoord (adjectief) met de uitgang -e  is :
quand le premier élément est un adjectif qualificatif avec la désinence -e :
Bv. hogeschool, heteluchtballon, verrekijker, plattegrond, kortebaanwedstrijd, rodekool, koudegolf ...


als het een oude of versteende samenstelling is :
quand il s'agit d'une expression ancienne ou figée :
Bv. bolleboos, burgemeester, bruidegom, dageraad, flierefluiter, hazewind, kattebelletje, ledemaat, petekind, ruggespraak, zinnebeeld, ...
(pas op ! / attention ! : ledenvergadering, hazenslaapje, kattenbak, ruggenmerg, ruggengraat, zinsbegoocheling, ...)

Pas op ! Voor hetzelfde eerste deel van een samenstelling heb je soms 
een tussen-s, soms geen tussen-s
Het is een kwestie van taalgevoel.

Attention ! Pour un même premier élément dans une combinaison de mots, on a parfois 
un 's' de liaison, parfois pas de 's' de liaison
C'est une question de feeling de la langue.

Bv. :
godsnaam  / godgeleerde 
scheepswerf / scheepvaart
liefdesavontuur / liefdeleven
moederskind / moedermelk
schaapskooi / schaapherder
zonsopgang / zonwering
gerechtskosten / gerechtvaardigheid
stadsbestuur / stadhuis
vredesmars / vredestichter
geluksdag / gelukzaligheid
raadslid / raadzaal 
maansverduistering / maanlanding
hartsgeheim / hartklopping
---------------
Pinterest : document (3) 'Gebruik van de tussen-s en de tussen-n' in jpeg-formaat
https://www.pinterest.fr/pin/319051954849202973/
https://www.pinterest.fr/pin/319051954849329483/
Doctissimo : document (3) 'Emploi du 's' et du 'n' de liaison' en format JPEG
http://club.doctissimo.fr/profnlds/nederlandse-spraakkunst-neerlandaise-805740/photo/geen-tussen-tussen-27197003.html
http://aws-cf.imdoc.fr/prod/photos/2/2/5/11580225/27197003/big-27197003a6e.png?v=1
http://club.doctissimo.fr/profnlds/nederlandse-spraakkunst-neerlandaise-805740/photo/soms-tussen-tussen-27229566.html
http://aws-cf.imdoc.fr/prod/photos/2/2/5/11580225/27229566/big-27229566694.png?v=1
Document complet 'Gebruik vade tussen-s en de tussen-n in samengestelde woorden in pdf-formaat / Emploi du 's' en du 'n' de liaison dans les mots composés' en format PDF
https://drive.google.com/file/d/1RgV24MsBGnlxY29sbLQqhMx961YQEF0X/view?usp=sharing
----------------
Sources  Bronnen 

Algemene Nederlandse Spraakkunst (ANS) : 
Open Taal : Koppel-s :
Braint : De Taalgids :
Genootschap Onze Taal :
WOORDEN.ORG :
dutchgrammar.com :
Universiteit Gent – Studentenportaal :
Het vak Nederlands :

A. M. Fontein, A. Pescher-ter Meer, Nederlandse Grammatica voor Anderstaligen, Nederlands Centrum Buitenlanders, Utrecht

Maja Becking, Ineke Grootegoed, Intertaal, Spellingwijzer Nederlands, Amsterdam / Antwerpen