mardi 22 janvier 2019

Trappen van vergelijking; degrés de comparaison : wanneer gebruik je DAN en AlS ? / de vergrotende trap, de comparatief; le comparatif / Nederlandse spraakkunst (grammatica); grammaire néerlandaise

 • Grammaire néerlandaise : théorie / Nederlandse grammatica, Nederlandse spraakkunst : theorie
 • Emploi de DAN et ALS / Gebruik van DAN en ALS
 • Les degrés de comparaison : le comparatif / De trappen van vergelijking : de comparatief, de vergrotende trap, de vergelijkende trap
 • Vidéo / Video
Vintage Painted Tile, Holland, Windmill
---------------
 VIDEO  
Wanneer gebruik je DAN of ALS?
Quand utilise-t-on DAN ou ALS?

---------------
 SCRIPT 

Sneller, hoger, sterker : dat zijn allemaal voorbeelden van de vergrotende trap. De vergrotende trap gebruik je om een verschil aan te geven. En als je dat netjes wilt doen, dan doe je dat met het woordje ‘dan’: Hans is langer dan Grietje. Maar gelukkig is Grietje sterker dan Hans.

Dan is ‘dan’ dus duidelijk. Maar hoe zit het met ‘als’ ? 'Als’ gebruik je in een vergelijking met ‘zo’ of ‘even’ : Hans is zo oud als Grietje. En Grietje is even blond als Hans.

Hier zijn de vergeleken eigenschappen gelijk. Maar ook bij ongelijkheid kan ‘als’ van pas komen, als er maar ‘zo’ in de zin staat : Grietje is half zo lang als Hans, maar Hans is twee keer zo zwaar als Grietje . Lekker dan ...

Deze regels hebben we te 'alsken', eh… te danken aan Balthasar Huydecoper. Die taalkundige baalt enorm van schrijvers als Vondel en Hooft die ‘dan’ en ‘als’ door elkaar heen gebruiken. In 1730 bepaalt Huydecoper per decreet de nieuwe regels voor ‘dan’ en ‘als’. Daardoor is hij misschien wel minder geliefd dan Vondel, maar heeft hij wel 3,2 x zo veel invloed gehad als Hooft.
---------------
Pinterest : Wanneer gebruik je DAN of ALS?
Doctssimo : Wanneer gebruik je DAN of ALS?

lundi 21 janvier 2019

Vocabulaire; woordenschat : utilisation et traduction de l'interjection '..., hoor!'; gebruik en vertaling van het tussenwerpsel '..., hoor!' / néerlandais; Nederlands

 • Difficulté de traduction français-néerlandais / Vertaalmoeilijkheid Frans-Nederlands
 • Grammaire néerlandaise : l'interjection '...., hoor!' / Nederlandse grammatica :  de interjectie '... hoor!', Nederlandse spraakkunst : het tussenwerpsel '..., hoor!'
 • Question linguistique / Taalvraag
 • Vocabulaire français-néerlandais / Woordenschat Frans-Nederlands
---------------
INTERJECTIE of TUSSENWERPSEL : '..., hoor!'
INTERJECTION : 'hoor!'


 PAS OP! 

► De interjectie (= het tussenwerpsel) '..., hoor!' gebruik je om de nadruk te leggen op de zin.

'Hoor' plaats je gewoonlijk aan het einde van de zin.

'Hoor' gebruik je in de spreektaal.

► Synoniemen van 'hoor' zijn :
- hè?, … nietwaar? (aan het einde van de zin)
- Zeg, .... ! /…, zeg! (aan het begin of het einde van de zin)
- Nou (aan het begin van de zin)
Bv. :
Je bent het vergeten, hoor!
Je bent het vergeten, ?
Je bent het vergeten, nietwaar?
Je bent het vergeten, zeg!
Zeg, je bent het vergeten!
Nou, je bent het vergeten!

► Vertalingen van '…, hoor!' in verband met de situaties (bevestiging, ontkenning, instemming, verrassing, ... ) :
➺ in het Frans :  tu sais! / … hein! / …, pas vrai? / … dis donc!
➺ in het Engels : eh? / … what? / … isn't it? / … will you! / …., you know! / … OK? / … huh? / …, I say
➺ in het Duits : oder? / …, nicht wahr? / …, was? / …., richtig? / Na, ... / Na ja , … 

► De interjectie (= het tussenwerpsel) 'hoor' gebruik je in bepaalde uitdrukkingen :
Ja, hoor! :
➺ in het Frans : Mais oui, bien sûr!
➺ in het Engels : Yeah, right! / And sure enough / Ah yes!
➺ in het Duits : Jawohl! / Ganz gewiss! / Ja, klar! 
Nee, hoor! :
➺ in het Frans : Mais non! / Absolument pas! / Pas vraiment!
➺ in het Engels : Oh no! / No, absolutely not! / No, not that!
➺ in het Duits : Aber nein! / Das eben nicht! / Nein, überhaupt nicht!
Goed, hoor! :
➺ in het Frans : 1) D'accord / OK! 2) C'est bien ! / Très bien! / Bon travail!
➺ in het Engels : 1) All right! / OK! / Okay!  2) Well done! / It's good! / Fine!
➺ in het Duits : 1) Einverstanden! / Okay! / In Ordnung! 2) Gut gemacht! / Na gut! / Ja toll!

samedi 19 janvier 2019

Quiz : woordenschat; vocabulaire / oefening; exercice / Nederlands; néerlandais

 • Questionnaire à choix multiples / Multiplechoicevragen, meerkeuzevragen
 • Expression / Uitdrukking
 • Exercice de vocabulaire en néerlandais / Woordenschatoefening Nederlands
 • Questions en néerlandais / Vragen in het Nederlands
---------------
 QUIZ :   UITDRUKKING  /  EXPRESSION 


1. Wat is de correcte uitdrukking :

a) een waterval in een waterglas.
b) een storm in een waterglas.
c) een onweer in een glas water.
d) een bliksem in een waterglas.
e) een storm in een glas water

f) een stortregen in een glas water.

2. Wat betekent deze uitdrukking die met het beeld geïllustreerd wordt?

a) lachen om niets.
b) veel drukte maken om niets.
c) werken voor niets.
d) niets te zeggen hebben.
e) van niets iets maken.

f) zich voor niets schamen.

3. Kun je de uitdrukking die met het beeld geïllustreerd wordt, in een andere taal vertalen? In het Frans, Engels, Duits, Italiaans, …?
......................................................................................
......................................................................................
---------------
OPLOSSINGEN  /  SOLUTIONS 
1. 
e) een storm in een glas water

2. 
b) veel drukte maken om niets

3. 
in het Frans : une tempête dans un verre d'eau
in het Engels : a storm in a teacup
in het Duits : ein Sturm im Wasserglas
in het Italiaans : una tempesta in un bicchier d'acqua
---------------
Pinterest : 'Quiz : uitdrukking; expression' / format JPEG
Doctissimo : 'Quiz : uitdrukking; expression' / jpeg-formaat
Document 'Quiz : uitdrukking; expression' / format PDF

jeudi 17 janvier 2019

Exercice grammatical : het wederkerend voornaamwoord en het wederkerig voornaamwoord; le pronom réfléchi et le pronom réciproque / grammatica-oefening / néerlandais; Nederlands

 • Le pronom réfléchi : me, je, zich, ons, je, zich ... / Het wederkerend voornaamwoord, het reflexief pronomen : me, je, zich, ons, je, zich ...
 • Le pronom réciproque : elkaar, mekaar / het wederkerig voornaamwoord, het reciprook pronomen: elkaar, mekaar
 • Les verbes réfléchis et réciproques / De wederkerende en wederkerige werkwoorden, de reflexieve en reciproke werkwoorden (verba)
 • Grammaire néerlandaise : exercice grammatical / Nederlandse grammatica, Nederlandse spraakkunst : grammaticale oefening
 • Niveaux : 4N1, 5N1, 5N2 / Niveaus : 4N1, 5N1, 5N2
---------------
 Grammatica-oefening  /  Exercice grammatical 
Vervoeg de wederkerende en wederkerige werkwoorden
Conjugue les verbes réfléchis et réciproques
---------------
OPLOSSINGEN  SOLUTIONS 
1. Ze amuseren zich.
2. Ze draaien zich om.
3. Ze groeten elkaar.
4. Ze helpen elkaar.
5. Ze maakt zich op.
6. Hij kleedt zich aan.
7. Hij verveelt zich.
8. Ze haten elkaar.
9. Ze excuseert zich.
10. Ze vechten met elkaar.
11. Hij scheert zich.
12. Ze schminkt zich.
13. Ze concentreert zich.
14. Ze bellen elkaar op.
15. Ze verbergen zich.
16. Ze houden van elkaar.
17. Ze bekijkt zich.
Pinterest : Exercice de grammaire 'het wederkerend voornaamwoord en het wederkerig voornaamwoord'
Doctissimo : grammatica-oefening 'het wederkerend voornaamwoord en het wederkerig voornaamwoord'

samedi 12 janvier 2019

Dossier 'TALEN EN NATIONALITEITEN' (12) / texte; tekst : 'Nederland bezoeken' / compréhension à la lecture; leesvaardigheid / néerlandais; Nederlands

 • Compréhension à la lecture avec questionnaire / Leesvaardigheid met vragenlijst
 • Séquence pédagogique : cours de néerlandais / Leersequentie : les Nederlands
 • Dossier 'Langues et nationalités' (suite) / Dossier 'Talen en nationaliteiten' (vervolg)
 • Thématique : pays, Pays-Bas, villes, curiosités touristiques, aspects culturels / Thematiek : landen, Nederland, steden, bezienswaardigheden, culturele aspecten
 • Niveaux : 4N1, 4N2 / Niveaus : 4N1, 4N2
---------------
La compréhension à la lecture 'De Nederlandse taal' (texte, contexte, tâche et solutionnaire en format PDFest à votre disposition. Si vous souhaitez recevoir les documents gratuitement par mail, il suffit d'en faire la demande en remplissant le formulaire de contact ou en cliquant sur 'mon profil docnederlands'. Veuillez mentionner dans votre courriel la référence 'COMPREHENSION A LA LECTURE : NEDERLAND BEZOEKEN'.

De leesvaardigheid 'De Nederlandse taal' (tekst, context, taak en oplossingen in pdf-formaat) is nu beschikbaar. Wenst u de documenten gratis per e-mail te verkrijgen, dan kunt u een aanvraag doen door het contactformulier in te vullen of op 'mijn profiel docnederlands' te klikken. Gelieve in uw mailtje de referentie 'LEESVAARDIGHEID RECLAME : NEDERLAND BEZOEKEN' te vermelden.
---------------
 Compréhension à la lecture  /  Leesvaardigheid 
Texte (extrait) / Tekst (fragment) : Nederland bezoeken

1) 15 september : Prinsjesdag
Opening van het parlementaire jaar door Koning Willem-Alexander. De koning rijdt met de Gouden Koets via ...

2) In Madurodam kun je door een sprookjesachtige wereld wandelen. Het is een pretpark waarin Nederland in het klein nagebouwd is. ...

3) ... ... ...

4) ... ... ...

5)

6)

7)

8)

➛ woordenschat : sprookjesachtig : féerique / ... / ... / ...
 • Présentation partielle : l'intégralité du document est à demander par courriel.
 • Gedeeltelijke presentatie : het hele document moet per e-mail worden aangevraagd.
---------------
A. Vind de afbeelding die bij elke bezienswaardigheid past.
Klik op de afbeeldingen om die te vergroten! / Klik rechts 
op de afbeeldingen om die in een nieuw venster open te doen!
Cliquez sur les illustrations pour l'agrandir! / Cliquez droit 
sur les illustrations pour les ouvrir dans une nouvelle fenêtre!

B. Zijn de onderstaande zinnen juist of verkeerd ? 
Omcirkel je keus en rechtvaardig wat verkeerd is.
 • Présentation partielle : l'intégralité du document est à demander par courriel.
 • Gedeeltelijke presentatie : het hele document moet per e-mail worden aangevraagd.
---------------
OPLOSSINGEN  /  SOLUTIONS 
A.

1 - ... ¦ 2 - ... ¦ 3 - ... ¦ 4 - ... ¦ 5 - ... ¦ 6 - ... ¦ 7 - ... ¦ 8 - ...

B.

1. ... ... ...
2. ... ... ...
3. ... ... ...
4. ... ... ...
5. ... ... ...
6. ... ... ...
7. ... ... ...
         .
         .
         .
         .
---------------
Pinterest : document 'Nederland bezoeken (afbeeldingen)' / jpeg-formaat
Doctissimo : document 'Nederland bezoeken (afbeeldingen)' / format JPEG
Document 'Compréhension à la lecture : Nederland bezoeken' - format PDF

Quiz : Vrolijk Paasfeest!; Joyeuse fête de Pâques! / woordenschat; vocabulaire / oefening; exercice / Nederlands; néerlandais

 • Questionnaire à choix multiples / Multiplechoicevragen, meerkeuzevragen
 • Thème : Pâques, la fête de Pâques / Thema : Pasen, Paasfeest
 • Exercice lexical en néerlandais / Woordenschatoefening Nederlands
 • Questions en néerlandais / Vragen in het Nederlands
---------------
 QUIZ 
Vrolijk Paasfeest!
Joyeuse fête de Pâques!

Bekijk het animatiebeeld en kies de correcte antwoorden. 
Voor bepaalde vragen zijn er meerdere antwoorden mogelijk.
Observe l'image animée et choisis les réponses correctes. 
Pour certaines questions, plusieurs réponses sont possibles.

Joyeuses Pâques!
---------------

Kies het juiste antwoord ! / Choisis la bonne réponse !

1. 
a) Het hoen schildert een ei.
b) De haan schildert een ei. 
c) De haas schildert een ei. 
d) De hamster schildert een ei.

2. 
a) Het dier schildert met lange penseelstreken. 
b) Het dier schildert met een fijn penseel. 
c) Het dier schildert met een borstel. 
d) Het dier schildert met een verfspuit.

3. 
a) Er ligt een ei in de rieten mand.
b) Er ligt een ei in de wasmand.
c) Er ligt een ei in de prullenmand.
d) Er ligt een ein in de picknickmand.

4. 
a) Het dier draagt een strikje.
b) Het dier draagt een halsdoek.
c) Het dier draagt een das.
d) Het dier draagt een vlinderdas.

5. 
a) Het dier draagt een wit hemd met korte mouwen.
b) Het dier draagt een hemd met manchetknopen.
c) Het dier draagt een overhemd met manchetknopen.
d) Het dier draagt een hemd met goudgele manchetknopen.

6. 
a) Het dier draagt een zwarte jas.
b) Het dier draagt een zwart vest.
c) Het dier draagt een zwart pak.
d) Het dier draagt een zwarte trui.

7. 
a) Het dier heeft een bril op.
b) Het dier draagt een zonnebril.
c) Het dier heeft een donkere bril op.
d) Het dier draagt een bril.

8. 
a) De ruimte waar het dier werkt, wordt door een kaars verlicht.
b) De donkere ruimte wordt door een lamp verlicht.
c) De ruimte waar het dier schildert, wordt door een lamp verlicht.
d) De donkere ruimte waar het dier staat te bellen, wordt door een lamp verlicht.

9. 
Welke uitdrukkingen gebruik je bij het vieren van Pasen?
a) Zalig(e) Pasen!
b) Prettig Kerstfeest!
c) Gefeliciteerd met je verjaardag!
d) Prettige Paasdagen!
e) Prettige krokusvakantie!
f) Vrolijk(e) Pasen!
g) Wat een onvergetelijke feestdag!
---------------
OPLOSSINGEN  /  SOLUTIONS 


1. c / 2. b / 3. a / 4. a, d / 5. b, c, d / 6. b / 7. a, d / 8. b, c / 9. a, d, f
---------------
Document 'Quiz : Vrolijk Paasfeest!' / pdf-formaat
Doctissimo : 'Quiz : Vrolijk Paasfeest!' / jpeg-formaat
Pinterest : 'Quiz : Vrolijk Paasfeest!' / format JPEG
-

jeudi 10 janvier 2019

Quiz : la lettre Y et le digramme IJ; de letter Y en de digraaf IJ / orthographe néerlandaise; Nederlandse spelling

 • Questionnaire à choix multiples / Multiplechoicevragen, meerkeuzevragen
 • Questions en néerlandais / Vragen in het Nederlands
 • Orthographe néerlandaise / Nederlandse spelling
 • Thème : la lettre Y et le digramme IJ / Thema : de letter Y en de digraaf IJ
---------------
 QUIZ 
De digraaf IJ (combinatie van de letters I en J) en de letter Y
Le digramme IJ (association des lettres I et J) et la lettre Y

 A 
De letter Y / La lettre Y

 B 
De digraaf IJ / Le digramme IJ 
---------------
OPLOSSINGEN  /  SOLUTIONS 

De letter Y / La lettre Y

b) i-grec
d) Griekse ij
f) ypsilon

B  De digraaf IJ / Le digramme IJ

1. c
2. c
3. b
---------------
COMMENTAAR  /  COMMENTAIRE 

De IJ verschilt van de letter Y. In het Standaardnederlands zijn er twee mogelijke spellingvormen voor de tweeklank [ɛɪ] : ij en ei. De eerste vorm wordt de lange ij of in België soms ook gestipte ij genoemd. De tweede vorm heet korte ei (of bij het spellen van een woord : E - I). Het adjectief lang duidt op de lengte van de staart van het tweede teken j, dat (vooral bij de kleine letter) tot onder de basislijn reikt. De adjectieven lang en kort duiden niet op (de lengte van) de uitspraak, aangezien beide spellingvormen in standaardnederlands op dezelfde manier worden uitgesproken.

Le IJ diffère de la lettre Y. En néerlandais standard, il existe deux orthographes possibles pour restituer la diphtongue [ɛɪ] : ij et ei. La première forme est appelée lange ij et en Belgique parfois également gestipte ei. La seconde forme est appelée korte ei (ou quand on épelle un mot : E - I). L'adjectif lang indique la longueur du jambage du second signe j qui (surtout pour la lettre en minuscule) se trouve en dessous de la ligne de pied. Les adjectifs lang et kort ne se rapportent pas à la (longueur de) prononciation puisque les deux orthographes se prononcent en néerlandais standard de la même manière.

Pinterest : document 'De letter Y en de digraaf IJ' - format JPEG
Doctissimo : document 'De letter Y en de digraaf IJ' - jpeg-formaat
 Document 'De letter Y en de digraaf IJ' - format PDF