samedi 5 janvier 2019

Dossier 'TALEN EN NATIONALITEITEN' (11) / texte; tekst : 'De Nederlandse taal' / compréhension à la lecture; leesvaardigheid / néerlandais; Nederlands

  • Compréhension à la lecture avec questionnaire / Leesvaardigheid met vragenlijst
  • Séquence pédagogique : cours de néerlandais / Leersequentie : les Nederlands
  • Dossier 'Langues et nationalités' (suite) / Dossier 'Talen en nationaliteiten' (vervolg)
  • Thématique : langues, nationalités, apprentissage des langues étrangères / Thematiek: talen, nationaliteiten, het (aan)leren van vreemde talen
  • Niveaux : 4N1, 5N2 / Niveaus : 4N1, 5N2
---------------
Dutch winter landscape, S. Van de Water 
---------------

La compréhension à la lecture 'De Nederlandse taal' (texte, contexte, tâche et solutionnaire en format PDFest à votre disposition. Si vous souhaitez recevoir les documents gratuitement par mail, il suffit d'en faire la demande en remplissant le formulaire de contact ou en cliquant sur 'mon profil docnederlands'. Veuillez mentionner dans votre courriel la référence 'COMPREHENSION A LA LECTURE : DE NEDERLANDSE TAAL'.

De leesvaardigheid 'De Nederlandse taal' (tekst, context, taak en oplossingen in pdf-formaat) is nu beschikbaar. Wenst u de documenten gratis per e-mail te verkrijgen, dan kunt u een aanvraag doen door het contactformulier in te vullen of op 'mijn profiel docnederlands' te klikken. Gelieve in uw mailtje de referentie 'LEESVAARDIGHEID RECLAME : DE NEDERLANDSE TAAL' te vermelden. 
---------------

 Texte (extrait)  /  Tekst (fragment)  :  De Nederlandse taal 

Het Nederlands is de taal van meer dan 20 miljoen mensen. Onder die 20 miljoen zijn iets meer dan 5,5 miljoen Vlamingen die in de noordelijke helft van België, dus in Vlaanderen leven. Nederlands wordt natuurlijk ook in ...... ...... ......
...... ......
Om historische redenen zijn er kleine nuances tussen het Nederlands van Vlaanderen in België en het Nederlands van Nederland . Als je ...... ...... ......
...... ......
  • Texte incomplet : l'intégralité du document est à demander par courriel.
  • Onvolledige tekst : het hele document moet per e-mail worden aangevraagd.
---------------
Klik op de afbeelding om die te vergroten!
Klik rechts op de afbeelding om die in een nieuw venster open te doen!
Cliquez sur l'illustration pour l'agrandir!
Cliquez droit sur l'illustration pour l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre!
---------------
Klik op de afbeelding om die te vergroten!
Klik rechts op de afbeelding om die in een nieuw venster open te doen!
Cliquez sur l'illustration pour l'agrandir!
Cliquez droit sur l'illustration pour l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre!
---------------
  • Présentation partielle : l'intégralité du document est à demander par courriel.
  • Gedeeltelijke presentatie : het hele document moet per e-mail worden aangevraagd.
 Réponses souhaitées  /  Verwachte antwoorden 

I. A titre indicatif, questionnaire : modèle 1
Klik op de afbeelding om die te vergroten!
Klik rechts op de afbeelding om die in een nieuw venster open te doen!
Cliquez sur l'illustration pour l'agrandir!
Cliquez droit sur l'illustration pour l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre!

II. A titre indicatif, questionnaire : modèle 2
Document PDF : Leesvaardigheid 'De Nederlandse taal' - version incomplète


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire