mercredi 2 janvier 2019

Exercice; oefening (4) : le 's' et le 'n' de liaison dans les mots composés / de tussen-s en de tussen-n in samengestelde woorden / néerlandais, grammaire, orthographe; Nederlands, grammatica, spelling

  • Orthographe néerlandaise : règles d'orthographe / Nederlandse spelling : spellingsregels, spelregels
  • Emploi du 's' de liaison et du 'n' de liaison / Gebruik van de tussen-s en de tussen-n, gebruik van de tussenklank -s- en de tussenklank -n-, gebruik van de koppel-s en de koppel-n
  • Mots composés en néerlandais, associations de substantifs en néerlandais / Samengestelde woorden in het Nederlands, samenstellingen van zelfstandige naamwoorden (substantieven) in het Nederlands
  • Exercices grammaticaux : exercices d'orthographe / Grammaticale oefeningen : spellingsoefeningen
---------------
Daniel Muehlhaus, 1907-1981, Boten op winterse gracht te Rotterdam
http://www.limpression.nl/archief/d-muhlhaus-oudeschans-50x75-cm/
---------------

OEFENING :   tussen-n, tussen-s  /  EXERCICE :   's' de liaison, 'n' de liaison

Moet er een 's', een 'en', een 'e' of 'helemaal niets' in de samengestelde woorden ?
Faut-il mettre un 's', un 'en', un 'e' de liaison ou 'rien du tout' dans les mots composés ?

01. Zij is voorbestemd tot mislukkingen in haar liefd...leven.
➛ woordenschat : voorbestemd tot : prédestiné à / de mislukking : l'échec
02. Ik heb heel wat informatie over de uitgaan...mogelijkheden in Amsterdam.
➛ woordenschat : heel wat = veel
03. Duizenden Duitse metaal...arbeiders hebben maandag het werk neergelegd om een hoger loon te eisen.
➛ woordenschat : het werk neerleggen : arrêter le travail / het loon : le salaire / eisen : exiger
04. Ons kinder...menu bestaat uit frietjes met frikadel en een dessert.
➛ woordenschat : bestaan uit : se composer de / de frikadel of de frikandel [sorte de saucisse]
05. Je indienst...treding begint met een introductie...week waardoor je ons instituut grondig leert kennen.
➛ woordenschat : grondig : de façon approfondie
06. Het bedrijf...gebouw beschikt over een kantoor...ruimte van circa 600 m2.
➛ woordenschat : beschikken over : disposer de / circa = ongeveer
07. Onze nieuwe gemeent...school is voorzien van veel modern materiaal.
➛ woordenschat : voorzien van : pourvu de, équipé de
08. De twee bovenverdiepingen van het station...gebouw werden altijd bewoond door de station...chef.
➛ woordenschat : de bovenverdieping : l'étage du dessus, le premier étage
09. De ontwikkeling van de kleur...film begon in de jaren 20.
➛ woordenschat : de ontwikkeling : le développement
10. Met dit experiment gaan we de geluid...snelheid meten.
➛ woordenschat : meten (mat, maten, gemeten) : mesurer
11. Tijdens de docent...vergadering werd de evolutie van die leerling lang besproken.
➛ woordenschat : de vergadering : la réunion / iets bespreken (besprak, besproken) : discuter de quelque chose
12. De gemeente Groningen zal een grote fiets...stalling met plaats voor 10 000 fietsen bouwen aan de achterzijde van het station.
➛ woordenschat : de gemeente : la commune / de stalling : le hangar, le dépôt / aan de achterzijde van : à l'arrière de
13. Deze plek is ideaal voor een romantsiche wandeling bij man...schijn.
➛ woordenschat : de plek : l'endroit / de schijn : la lueur, la clarté , le clair (de lune)
14. Een speler uit Noorwegen is miljonair geworden op vrijdag de 13de wat dus voor hem altijd een geluk...dag blijft.
15. De hobby...beurs vindt het hele weekend plaats en de toegang is gratis.
➛ woordenschat : plaatsvinden : avoir lieu / de toegang : l'accès
---------------
OPLOSSINGEN  /  SOLUTIONS 

01. liefdeleven
02. uitgaansmogelijkheden
03. metaalarbeiders
04. kindermenu
05. indiensttreding / introductiewerk
06. bedrijfsgebouw / kantoorruimte
07. gemeenteschool
08. stationsgebouw / stationschef
09. kleurenfilm
10. geluidssnelheid
11. docentenvergadering
12. fietsenstalling
13. maneschijn
14. geluksdag
15. hobbybeurs
Pinterest : Exercice 'De tussen-s en de tussen-n in samengestelde woorden' / format PNG
Doctissimo : Oefening 'De tussen-s en de tussen-n in samengestelde woorden / png-formaat
Exercice : le 's' et le 'n' de liaison dans les mots composés néerlandais / Format PDF

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire