mardi 8 janvier 2019

Quiz : welk instrument (be)speelt ze? / vocabulaire; woordenschat / exercice; oefening / néerlandais; Nederlands

  • Thématique : musique, instruments de musique / Thematiek : muziek, muziekinstrumenten
  • Exercice de vocabulaire en néerlandais / Woordenschatoefening Nederlands
  • Questionnaire à choix multiples / Multiplechoicevragen, meerkeuzevragen
  • Questions en néerlandais / Vragen in het Nederlands
---------------
 Quiz :   Welk instrument (be)speelt ze? 

Kijk aandachtig naar de afbeelding hieronder en omcirkel de juiste antwoorden.
Regarde attentivement l'illustration ci-dessous et entoure les bonnes réponses.


---------------
1. Deze vrouw speelt :
a) blokfluit b) mondharmonica c) panfluit d) saxofoon e) dwarsfluit f) trompet

2. 'ZE MUSICEERT' betekent :
a) Ze houdt van muziek b) Ze speelt muziek c) Ze interesseert zich voor muziek
d) Ze studeert muziek

3. Een synoniem van 'FLUITISTE' is :
a) fluitspeler b) fluitenmaker c) fluitist d) fluitspeelster

4. Het beroep van deze vrouw is :
a) musicus b) muziekliefhebber c) muziekcriticus d) muzieknoot

5. Deze vrouw :
a) maakt haar fluit schoon b) laat haar fluit vallen c) blaast op haar fluit 
d) legt haar fluit in een tas

6. Een fluit is een :
a) snaarinstrument b) blaasinstrument c) slaginstrument d) toetsinstrument
---------------
SOLUTIONS  /  OPLOSSINGEN 

1. : dwarsfluit
2. b : ze speelt muziek
3. : fluitspeelster
4. a : musicus
5. c : blaast op haar fluit.
6. b : blaasinstrument
Document 'Quiz : welk instrument (be)speelt ze?' / format PDF
Doctissimo : document 'Quiz : welk instrument (be)speelt ze? / jpeg-formaat

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire