jeudi 10 janvier 2019

Quiz : la lettre Y et le digramme IJ; de letter Y en de digraaf IJ / orthographe néerlandaise; Nederlandse spelling

  • Questionnaire à choix multiples / Multiplechoicevragen, meerkeuzevragen
  • Questions en néerlandais / Vragen in het Nederlands
  • Orthographe néerlandaise / Nederlandse spelling
  • Thème : la lettre Y et le digramme IJ / Thema : de letter Y en de digraaf IJ
---------------
 QUIZ 
De digraaf IJ (combinatie van de letters I en J) en de letter Y
Le digramme IJ (association des lettres I et J) et la lettre Y

 A 
De letter Y / La lettre Y

 B 
De digraaf IJ / Le digramme IJ 
---------------
OPLOSSINGEN  /  SOLUTIONS 

De letter Y / La lettre Y

b) i-grec
d) Griekse ij
f) ypsilon

B  De digraaf IJ / Le digramme IJ

1. c
2. c
3. b
---------------
COMMENTAAR  /  COMMENTAIRE 

De IJ verschilt van de letter Y. In het Standaardnederlands zijn er twee mogelijke spellingvormen voor de tweeklank [ɛɪ] : ij en ei. De eerste vorm wordt de lange ij of in België soms ook gestipte ij genoemd. De tweede vorm heet korte ei (of bij het spellen van een woord : E - I). Het adjectief lang duidt op de lengte van de staart van het tweede teken j, dat (vooral bij de kleine letter) tot onder de basislijn reikt. De adjectieven lang en kort duiden niet op (de lengte van) de uitspraak, aangezien beide spellingvormen in standaardnederlands op dezelfde manier worden uitgesproken.

Le IJ diffère de la lettre Y. En néerlandais standard, il existe deux orthographes possibles pour restituer la diphtongue [ɛɪ] : ij et ei. La première forme est appelée lange ij et en Belgique parfois également gestipte ei. La seconde forme est appelée korte ei (ou quand on épelle un mot : E - I). L'adjectif lang indique la longueur du jambage du second signe j qui (surtout pour la lettre en minuscule) se trouve en dessous de la ligne de pied. Les adjectifs lang et kort ne se rapportent pas à la (longueur de) prononciation puisque les deux orthographes se prononcent en néerlandais standard de la même manière.

Pinterest : document 'De letter Y en de digraaf IJ' - format JPEG
Doctissimo : document 'De letter Y en de digraaf IJ' - jpeg-formaat
 Document 'De letter Y en de digraaf IJ' - format PDF

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire