samedi 5 janvier 2019

Exercice de vocabulaire : 'Winter en sneeuw' / Woordenschatoefening / néerlandais; Nederlands

  • Thème : l'hiver et la neige, les vacances d'hiver / Thema : winter en sneeuw, wintervakantie
  • Exercice lexical en néerlandais / Woordenschatoefening Nederlands
  • Séquence pédagogique / Leerseqentie
  • Niveaux : 4N1, 4N2 / Niveaus : 4N1, 4N2
---------------
 Woordenschatoefening  /  Exercice de vocabulaire 
Winter / Hiver
Klik op de afbeelding om die te vergroten!
Klik rechts op de afbeelding om die in een nieuw venster open te doen!
Cliquez sur l'illustration pour l'agrandir!
Cliquez droit sur l'illustration pour l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre!
---------------
Bekijk de tekening en vind het passende werkwoord.
Observe le dessin et trouve le verbe adéquat.

nemen - spelen - sneeuwen - roepen - hebben - zien - beginnen - treffen - gooien - maken - vinden - bedekken - zetten

Deze week is de winter …...................... . Het heeft veel  …...................... ! De wegen, paden, bomen en daken zijn nu  …...................... met sneeuw. Alles is wit. De kinderen  …..................... lekker in de sneeuw. Ze besluiten een sneeuwman te  …...................... . 'Deze sneeuwman  …...................... er triest uit !', zegt Henk. Met een worteltje maakt hij de neus van de sneeuwman. 'Nu ziet hij er beter uit !',  …...................... Henk uit. Maar Marjolein  …...................... dat de sneeuwman een hoofddeksel nodig heeft. Ze  …...................... een kookpan en  …....................... hem op zijn hoofd. Ze beginnen sneeuwballen te  …...................... naar de sneeuwpop : de eerste sneeuwbal …...................... hem op zijn neus en de tweede raakt de kookpan. En een paar minuten later …...................... de sneeuwman geen hoofd meer !

➛ woordenschat : besluiten (besloot, besloten) : décider / het worteltje : la carotte / het hoofddeksel : le couvre-chef / raken : toucher, atteindre
--------------
 Volledige tekst (oplossingen)  /  Texte complet (solutions) 

Deze week is de winter begonnen. Het heeft veel gesneeuwd ! De wegen, paden, bomen en daken zijn nu bedekt met sneeuw. Alles is wit. De kinderen spelen lekker in de sneeuw. Ze besluiten een sneeuwman te maken. 'Deze sneeuwman ziet er triest uit !', zegt Henk. Met een worteltje maakt hij de neus van de sneeuwman. 'Nu ziet hij er beter uit !', roept Henk uit. Maar Marjolein vindt dat de sneeuwman een hoofddeksel nodig heeft. Ze neemt een kookpan en zet hem op zijn hoofd. Ze beginnen sneeuwballen te gooien naar de sneeuwpop : de eerste sneeuwbal treft hem op zijn neus en de tweede raakt de kookpan. En een paar minuten later heeft de sneeuwman geen hoofd meer !
---------------
Pinterest : document 'Winter' / format JPEG
Doctissimo : document 'Winter' / jpeg-formaat
Document 'Winter' / format PDF

Aucun commentaire:

Publier un commentaire