lundi 7 janvier 2019

Exercice grammatical - bezittelijke voornaamwoorden (possessief pronomen) : bijvoeglijke vormen; adjectifs possessifs / grammatica-oefening / néerlandais; Nederlands

  • Adjectifs possessifs : zijn, haar, ons, onze / Bezittelijke voornaamwoorden (possessieve pronomina) - bijvoeglijke vormen : zijn, haar, ons, onze
  • Grammaire néerlandaise : exercice grammatical / Nederlandse grammatica, Nederlandse spraakkunst : grammaticale oefening
  • Niveaux : 4N1, 4N2 / Niveaus : 4N1, 4N2
---------------
 Grammatica-oefening  /  Exercice grammatical 
Bezittelijke voornaamwoorden (possessieve pronomina) : bijvoeglijke vormen
Adjectifs possessifs
Vervang de cursief gedrukte woorden door een formulering met een bezittelijk voornaamwoord (possessief pronomen).
Remplace les mots en italique par une formulation contenant un adjectif possessif.

Bijvoorbeeld :
De slaapkamer van mijn zoon is heel ruim. ➺ Zijn slaapkamer is heel ruim.

01. De krant van moeder ligt daar nog op de tafel.
…....................................................................................................
02. De koffie van Truus vind ik niet lekker : hij is niet sterk genoeg.
…....................................................................................................
03. De auto van onze broer ziet er heel oud uit !
…....................................................................................................
04. Het zusje van Marjolein is nog te jong om naar de discotheek te gaan.
…....................................................................................................
05. Ik vind dat de hond van Henk niet erg mooi is.
…....................................................................................................
06. De flat van Leentje is helemaal niet praktisch.
…....................................................................................................
07. Het salontafeltje van Gert staat naast de glazen kast.
…....................................................................................................
08. Ik heb de fiets van mijn zwager uit het schuurtje gehaald.
…....................................................................................................
09. Ze klagen over het vervelende gedrag van de buurman.
…....................................................................................................
10. Luister naar de raad van de verkoopster !
…....................................................................................................

➛ woordenschat : ruim : spacieux / de schuur : la remise / klagen over : se plaindre de


Vul aan met ons of onze.
Complète à l'aide de ons ou onze.

01. Op …............ weblog kan iedereen die het leuk vindt, …............. reis volgen.
02. …............. hotel bevindt zich in de oude binnenstad.
03. Hij zal de put ingaan om …............. hond te redden.
04. In …............ leven hebben we al veel ongeluk gekend.
05. Wilt u …............. keuken eens zien ?
06. We hebben …............ meubels tweedehands gekocht.
07. We zijn echt tevreden over …............ verblijf in Brugge !
08. …............. kantoor is het hele jaar door open.
09. Al …............ juwelen zijn met de hand gemaakt in …............. ateliers in België.
10. Bij …............ aankomst in Utrecht was …............ vertraging opgelopen tot ruim 20 minuten.

➛ woordenschat : zich bevinden (bevond, bevonden) : se trouver / de put : le puits / tweedehands : en seconde main / het verblijf : le séjour / het juweel : le bijou / oplopen : monter, atteindre / ruim 20 minuten : plus de 20 minutes
---------------
OPLOSSINGEN  SOLUTIONS 

01. Haar krant
02. Haar koffie
03. Zijn auto
04. Haar zusje
05. zijn hond
06. Haar flat
07. Zijn salontafeltje
08. zijn fiets
09. zijn gedrag
10. haar raad

01. onze weblog / onze reis
02. Ons hotel
03. onze hond
04. ons leven
05. onze keuken
06. onze meubels
07. ons verblijf
08. ons kantoor
09. onze juwelen
10. onze aankomst / onze vertraging
---------------
Pinterest : Document 'Bezittelijke voornaamwoorden (possessieve pronomina) : bijvoeglijke vormen' / jpeg-formaat
Doctissimo : Document 'Bezittelijke voornaamwoorden (possessieve pronomina) : bijvoeglijke vormen' / format jpeg
Document 'Bezittelijke voornaamwoorden (possessieve pronomina) : bijvoeglijke vormen' / format PDF

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire